P. Michael Brehl bude generálnym predstaveným redemptoristov aj v ďalšom období

Dnes, keď redemptoristi slávia 284. výročie svojho založenia, bol počas XXV. generálnej kapituly v thajskom meste Pattaya zvolený za generálneho predstaveného Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa redemptorista P. Michael Brehl hneď v prvom kole.

Zo 101 kapitulárov ho volilo 92. P. Brehl bude službu generálneho predstaveného vykonávať už druhé obdobie. Do prvého obdobia bol zvolený 4. novembra 2009, keď do tejto služby nastúpil po P. Josephovi Tobinovi, ktorý bol generálnym predstaveným 12 rokov. P. Brehl je v poradí 17. generálnym predstaveným rehole. Je prvým Kanaďanom v tejto funkcii. P. Brehl zastáva od 27. novembra 2015 aj funkciu viceprezidenta Únie generálnych predstavených na obdobie troch rokov.

Zdroj: redemptoristi.sk