Krížové sestry z Európy idú v pastorácii povolaní pracovať spoločne

Slovenská provincia Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža dostala pozvanie na Európske stretnutie sestier pracujúcich v pastorácii povolaní. Počas posledných októbrových dní od 28. do 31. októbra centrálny dom Provincie Europa Mitte v rakúskom Linzi hostil viac ako 20 sestier z európskych krajín: Česka, Slovenska, Maďarska, Nemecka, Švajčiarska a Rakúska.

Stretnutie bolo prínosom najmä pre zdieľanie a výmenu skúseností a myšlienok, na vzájomné „zosieťovanie“ medzi sestrami pracujúcimi v pastorácii povolaní, čo je potrebné pre spoluprácu medzi provinciami kongregácie. Vzišlo z neho niekoľko praktických uzáverov, ktoré bude možné uskutočniť v živote jednotlivých provincií. Pre samotné sestry, prítomné na tomto podujatí, bol vzácnou skutočnosťou dar sesterstva, ktorý tu na internacionálnej úrovni zakúsili a navzájom si odovzdali.

Sestry jednotlivých provincií Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža sa vo svojom apoštoláte venujú tiež mladým a v rámci aktivít zameraných na duchovný život im pomáhajú aj pri rozlišovaní životného povolania a sprevádzajú dievčatá, ktoré pociťujú volanie k zasvätenému životu.

Klára Františka Janičová

-fc-