Paolo Martinelli OFMCap pomocným biskupom v Miláne

Svätý Otec František menoval troch pomocných biskupov Milánskej arcidiecézy (Taliansko). Sú nimi Mons. Franco Maria Giuseppe Agnesi, ktorý doteraz pôsobil ako biskupský vikár pre pastoráciu (Varese), P. Paolo Martinelli OFMCap, ktorý pôsobil ako dekan Inštitútu františkánskej spirituality na Pápežskej univerzite Antonianum v Ríme, a Mons. Pierantonio Tremolada, ktorý pôsobil ako docent a biskupský vikár pre evanjelizáciu a sviatosti.

P. Paolo Martinelli sa narodil v Miláne 22. októbra 1958. Večné sľuby zložil 23. decembra 1984 a za kňaza bol vysvätený 7. septembra 1985. V akademickom roku 1992 – 1993 dosiahol doktorát na Gregorovej univerzite v Ríme, kde obhájil prácu na tému Tajomstvo smrti u Hansa Urs von Balthazara: Veľkonočné tajomstvo ako zjavenie trojičnej lásky Boha. 10. decembra 2004 bol menovaný za dekana Inštitútu františkánskej spirituality na Antoniane. V roku 2006 bol expertným pomocným sekretárom na XI. a XII. na generálnom zasadaní Biskupskej synody, v roku 2006 bol menovaný za radcu Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, v roku 2009 za generálneho sekretára Biskupskej synody, v roku 2012 sa stal radcom Kongregácie pre náuku viery. Páter Paolo je autorom aj množstva publikácii teologického a spirituálneho charakteru. Biskupskú vysviacku prijme spolu s ostatnými v milánskom Dóme dňa 28. júna 2014.

Zdroj:www.ofmcap.org ; foto:www.incrocinenews.it

-ms-