Svätý Otec na Olivovej hore s kňazmi, rehoľníkmi, rehoľníčkami a seminaristami

Na Olivovej hore v Bazilike národov sa dňa 26. 5. 2014 stretol Svätý Otec s kňazmi, rehoľníkmi, rehoľníčkami a seminaristami. Vo svojom príhovore začal Getsemanskou záhradou, kde nasledovanie Ježiša sa stalo ťažkým a neistým; prevažovala pochybnosť, únava, hrôza. V začínajúcom Ježišovom utrpení učeníci zakúsili rôzne postoje vo vzťahu k Učiteľovi: blízkosť, vzdialenie sa, neistotu“.

Priateľstvo medzi nami a Ježišom, jeho vernosť a milosrdenstvo sú neoceniteľným darom, ktoré nás povzbudzuje napredovať s dôverou napriek našim pádom a zlyhaniam, našim zradám,“ poznamenal  Svätý Otec. „Ale táto Pánova dobrota nás nezbavuje bdelosti zoči-voči pokušiteľovi, hriechu, zlu a zrade, ktoré môžu napádať aj kňazský a rehoľný život. Aj keď si uvedomujme nepomer veľkosti Ježišovho volania a našej malosti, vznešenosti poslania a našej ľudskej krehkosti, Pán nás vo svojej veľkej dobrote a vo svojom veľkom milosrdenstve vždy vezme za ruku, aby sme sa neutopili v mori zdesenia. On je vždy pri nás, nenechá nás samých.“ Svätý Otec vyzval všetkých, aby nenechali v sebe zvíťaziť strach a zúfalstvo, ale s odvahou a dôverou napredovali na ceste a v poslaní.

„Vy ste, drahí bratia a sestry, v tejto požehnanej krajine pozvaní s radosťou nasledovať Pána. Je to dar a zároveň zodpovednosť. Vaša prítomnosť je tu veľmi dôležitá; celá Cirkev je vám vďačná a podporuje vás svojimi modlitbami,“ povedal František.

„Jeruzalem,“ prihovoril sa jeruzalemský patriarcha Mons. Fouad Twal, „je mesto, ktoré zjednocuje veriacich a zároveň ich rozdeľuje, mesto Kalvárie, ako aj mesto zmŕtvychvstania a nádeje.“ Patriarcha vyjadril radosť z pôsobenia zasvätených vo Svätej zemi (na stretnutí boli zástupcovia asi stovky rôznych kongregácií). „Oni,“ povedal Twal, „sú našou silou, naším bohatstvom. Svojím životom, svojím každodenným krížom a svojou radosťou zo zasvätenia upevňujú malými dennými dávkami tajomstvo spásy, života, kríža, smrti a zmŕtvychvstania.“

Svätý Otec stretnutie zakončil slovami: „Napodobňujme Pannu Máriu a svätého Jána a buďme blízko mnohých krížom, kde je Ježiš znovu ukrižovaný. Toto je cesta, na ktorú nás pozýva náš Vykupiteľ , aby sme ho nasledovali: niet inej cesty, ako je táto. ‚Ak mi niekto chce slúžiť, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník‘ (Jn 12, 26).“

Zdroj: www.popefrancisholyland2014.lpj.org 

-ms-