Pápež benediktínkam: Ste ikony Cirkvi a Panny Márie

Pápež František v sobotu 8. septembra prijal účastníčky sympózia Medzinárodnej únie benediktínok. Pri stretnutí ocenil ich svedectvo, pričom osobitne vyzdvihol pohostinnosť a modlitbu, typické prejavy charizmy praktizovanej v ich kláštoroch.

Okolo 120 členiek benediktínskej rodiny prakticky z celého sveta sa na stretnutí v Ríme spoločne modlí a zamýšľa nad rôznymi spôsobmi, ako duch sv. Benedikta pôsobí a koná v súčasnosti. Pri osobitnej audiencii Svätý Otec poukázal na tému ich sympózia:

„Ako tému ste si zvolili povzbudenie z 53. kapitoly Reguly sv. Benedikta: «Všetkých prichádzajúcich treba prijímať ako Krista». Tieto slová vtlačili benediktínskej reholi výrazné povolanie k pohostinnosti, v poslušnosti tomu slovu Pána Ježiša, ktoré je podstatnou časťou jeho „pravidiel správania“ zachytených v Evanjeliu podľa Matúša: «Bol som pocestný a pritúlili ste ma» (25,35; porov. Apošt. exhortácia Gaudete et exsultate, 102-103).

Dnes sú vo svete mnohí ľudia, ktorí sa snažia vo svojom živote praktizovať Kristovu vľúdnosť, súcit, milosrdenstvo a prijatie. Vy im ponúkate vzácny dar svojím svedectvom, keď sa stávate nástrojmi Božej nežnosti pre tých, ktorí ju potrebujú. Vaša pohostinnosť voči osobám rôznych náboženských tradícií napomáha ako „duchovné pomazanie“ rastu ekumenizmu a medzináboženského dialógu.

Po stáročia sú benediktínske kláštory známe ako miesta prijatia, modlitby a štedrej pohostinnosti. Verím, že v spoločnej reflexii nad touto témou a vzájomnej výmene skúseností sa vám ukážu rôzne spôsoby, ako ďalej pokračovať vo vašich kláštoroch, v tomto podstatnom evanjeliovom diele.“

Pápež František pripomenul aj známe motto „Ora et labora“, ktoré kladie modlitbu do centra života benediktínok. Upozornil na skutočnosť, že hodnota ich modlitby sa nedá vyčísliť a je darom pre Cirkev a svet.

Benediktínky sú podľa slov Svätého Otca aj príkladom, ako sa starať o životné prostredie. Ich kláštory sa často nachádzajú v prírode a pre návštevníkov vytvárajú vhodné prostredie pre modlitbu, ticho a kontempláciu nádhery stvorenstva.

Vo svojom príhovore pápež František nezabudol ani na ďalší znak benediktínskej spirituality, akým je komunitný život, ktorým sestry vydávajú svedectvo o dôležitosti lásky a vzájomnej úcty:

„Všetci sme Božími deťmi, a vaša modlitba, vaša práca, vaša pohostinnosť, vaša štedrosť prispievajú k tomu, aby sa ukázala jednota v rozmanitosti, ktorá vyjadruje Božiu nádej pre náš svet: jednota tvorená pokojom, vzájomným prijatím a sesterskou láskou.“

V závere Svätý Otec poukázal na ženský rozmer, ktorý benediktínky reprezentujú v Cirkvi. Spontánnymi slovami dodal:

„Vy ste ikonami Cirkvi a Panny Márie: nezabudnite na to. Ste ikony. Kto vás vidí, vidí Matku Cirkev a Pannu Máriu, Matku Kristovu.“

Pripomeňme, že aj na Slovensku žije malá komunita sestier benediktínok v Kláštore Najsvätejšej Bohorodičky v Horných Orešanoch.

Alena Barvirčáková CJ – Vatikán