Pápež francúzskym rehoľníkom: Buďte zdrojom nádeje

„Ďakujem Pánovi za pôsobenie jeho Ducha, ktoré sa prejavuje vo vašej charizme, ktorou je evanjelizácia detí a mladých ľudí prostredníctvom vzdelávania.“ Týmito slovami privítal Svätý Otec František členov francúzskej rehoľnej komunity Bratov kresťanskej výchovy (Frères de l’instruction chrétienne). V pondelok 22. apríla ich prijal na audiencii pri príležitosti ich generálnej kapituly.

Rehoľníci z francúzskeho Ploërmela slávia tento rok 200 rokov od svojho založenia. Ako pápež pripomenul, „ich dielo je dnes prítomné vo viacerých krajinách sveta, pretože verili, že všetko je možné pre tých, ktorí sa úplne zveria Pánovi“. „Vždy musíme mať na pamäti motiváciu nášho konania“, upozornil Svätý Otec viac ako 60 prítomných hostí a vyslovil pozvanie:

„Pracujete v regiónoch sveta, ktoré ohrozuje chudoba, nezamestnanosť mladých a sociálne krízy rôzneho druhu. Preto vás vyzývam, aby ste boli otcami pre tých, ku ktorým ste poslaní, otcami, ktorí odrážajú milujúcu a súcitnú Božiu tvár. (…) Nech je vaša prítomnosť pre mnohých zdrojom nádeje. Nech vo vašom duchu bratstva a prijatia spoznajú inú tvár ľudskosti, než tú, ktorá je znetvorená vojnami, ľahostajnosťou a zavrhovaním najslabších.“

Článok si môžete dočítať TU.

Zdroj: Miroslava Holubíková – Vatican News
Ilustračné foto: Markéta Zelenková / Člověk a Víra