Pápež František duchovne podporil ekumenické stretnutie v kláštore v Bose

Pápež František sa duchovne spojil s účastníkmi ekumenického stretnutia, ktoré od  6. do 9. septembra 2017 hostí na severe Talianska kláštor v Bose. Hlavnou tému je „Dar pohostinnosti“. V liste, ktorý Svätý Otec adresoval priorovi a zakladateľovi kláštora Enzovi Bianchimu, zaslal tiež „vrúcne objatie pokoja“ ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi a patriarchovi Alexandrie Teodorovi.

Podľa pápežových slov je tohtoročná téma príťažlivá a aktuálna. „Pohostinnosť je dar,“ píše Svätý Otec František, „dar, ktorý sme predovšetkým prijali: sme hosťami sveta, ktorý bol pre nás stvorený a chránený, ale aj tu iba prechádzame, sme cudzincami na zemi, lebo sme hosťami vyslanými a očakávanými v nebi, kde je naša vlasť (poror. Flp 3,20)“.

Medzičasom sme ako „putujúci učeníci pozvaní upriamiť zrak na to, čo nezapadá, na lásku, ktorá nikdy nezanikne (porov. 1 Kor 13,8),“ citoval Svätý Otec Prvý list Korinťanom a dodal: sme pozvaní „prijať jedni druhých ako dary od Pána, vzájomne si napomáhať v starostlivosti a v láske, a «mať súcit, zúčastňovať sa na bolesti tých, ktorí trpia, považovať za vlastnú pohromu nešťastia druhých» (N. CABASILAS, Život Krista VI, 8).

Na záver svojho listu bratovi Enzovi Bianchimu, priorovi kláštora v Bose, pápež František vyjadril túžby, aby „toto povolanie bolo oživené pokorným a úprimným načúvaním a reflexiami počas týchto dní, aby stále viac rástli bratské city a dozrievala skutočná ,pohostinnosť srdca’, a preto, zatiaľ čo spoločne putujeme smerom ku kráľovstvu, sme boli poháňaní robiť odvážnejšie a konkrétnejšie kroky k plnému spoločenstvu,“ zakončil vlastnoručne podpísaný list Svätý Otec František.

Zdroj: RV

-msk-