Matka Tereza sa stane spolupatrónkou Kalkaty

«Tak ako Matka Tereza, otvorme horizonty radosti a nádeje pre tých ľudí, ktorí nemajú nádej a potrebujú pochopenie a nehu.» Tak znie správa, ktorú dnes pápež František pri príležitosti liturgickej spomienky a 20. výročia smrti sv. Matky Terezy z Kalkaty rozposlal cez sociálnu sieť Twitter.

Od svätorečenia zakladateľky Misionárok lásky Svätým Otcom Františkom uplynul 4. septembra jeden rok. Petrov nástupca vo svojej homílii počas kanonizácie na zaplnenom Námestí sv. Petra povedal, že „azda budeme mať trochu ťažkosti nazývať ju ,svätou Teréziou’“, lebo ako vysvetlil: „jej svätosť je nám taká blízka, je tak nežná a plodná, že jej budeme naďalej spontánne hovoriť ,Matka Teraza’“. Pápež na záver svojej kázne dodal:

„Nech nám táto neúnavná pracovníčka milosrdenstva vždy pomáha väčšmi chápať, že jediným kritériom nášho konania je nezištná láska, slobodná od každej ideológie a od každého puta, a prejavená voči všetkým bez rozdielu jazyka, kultúry, rasy alebo náboženstva.“  

Matka Tereza svojim konaním vydávala svedectvo o tom, že chudobní sprítomňujú Boha. Ide však nielen o ľudí trpiacich materiálnou núdzou:

„Cítim, že ak sa svet dnes opäť obráti k chudobným, obráti sa ku Kristovi. Práca je iba prostriedkom na to, aby naša láska voči Kristovi začala pôsobiť. Preto musím iba zmeniť spôsob práce, prostriedky, pracovať pre tých najchudobnejších. Moje povolanie bolo teda pokračovaním toho, že patrím Kristovi a že som iba jeho.“

„Existujú dva druhy chudoby. Je tu materiálna chudoba, napríklad niektoré miesta ako India, Etiópia a ďalšie, kde ľudia majú naozaj hlad po kúsku chleba, skutočného chleba. Existuje však ešte väčší a hlbší hlad a je ním hlad po láske. (Je to) tá strašná samota a vedomie, že nie sme chcení, milovaní, že sme všetkými opustení.“

Sv. Matka Teraza z Kalkaty sa spolu so sv. Františkom Xaverským stane patrónkou kalkatskej arcidiecézy. Pre média to prezradil arcibiskup Kalkaty Mons. Thomas D’Souza. Dekrét prečíta 6. septembra popoludní miestneho času v Katedrále sv. Pavla v Kalkate apoštolský nuncius v Indii a v Nepále Mons. Giambattista Diquattro.

Matka Teraza bola príkladom neúnavnej lásky pre všetkých a bola milovaná nielen kresťanmi. Dôkazom toho je aj medzináboženské stretnutie pri hrobe svätice, na ktorom sa v pondelok 4. septembra zúčastnili predstavitelia hinduizmu, islamu, budhizmu, iných kresťanských denominácií a ďalší.

Arcibiskup D’Souza ďalej pre agentúru AsiaNews prezradil, že „každý náboženský líder prečítal posolstvo a krátko sa pomodlil“. Podujatie silne podporila aj premiérka indického spolkového štátu Západné Bengálsko Mamata Banerjee, ktorá sa zúčastnila aj na kanonizácií Matky Terezy v Ríme 4. septembra 2016.

Zdroj: RV

-msk-