Pápež František kapucínkam: Ticho umožňuje načúvať a nachádzať harmóniu

„Je krásne poslať jazyk na dovolenku a venovať sa počúvaniu…“ Týmito slovami komentoval pápež František tému, ktorú si zvolili pre svoju generálnu kapitulu Sestry kapucínky – terciárky Svätej rodiny. Účastníčky kapituly pochádzajúce z rozličných častí sveta prijal v pondelok 26. septembra na audiencii vo Vatikáne.

Sestry sa na svojom stretnutí zamerali na tému „pokorného počúvania a synodality“. Svätý Otec ich povzbudil, aby boli „prorokmi načúvania“ a v prvom rade počúvaním hlasu Boha, ktorý ich povoláva milovať všetkých bez rozdielu.

„Pre mnohých je zvýšenie hlasu, či už fyzické alebo morálne, prezentované ako riešenie, ktoré privedie ohluchnutú masu k tomu, aby sa rozhodla pre ich myšlienku alebo názor,“no takýto prístup len „otupuje človeka, obmedzuje jeho slobodu,“ skonštatoval pápež. Ako vysvetlil, práve ticho umožňuje ísť proti tomuto prúdu a v načúvaní nachádzať harmóniu:

„Týmto spôsobom sa začne ten počiatočný hluk formovať. To, čo sa zdalo nesúrodé, bude možné pochopiť a zaradiť, bude to mať meno, bude to mať tvár. Žiadny tón nebude príliš vysoký ani príliš nízky a žiadny zvuk nebude pre naše uši rušivý, ak nájde harmóniu, ktorú mu môže dať len naše ticho. A ja hovorím, že len naše mlčanie ju môže poskytnúť, pretože harmónia sa nachádza, nie vnucuje.“

K tejto namáhavej ceste pápež sestry povzbudil slovami:

„Neskrývam pred vami, že je to cesta kríža, pokory, chudoby a služby. Je to cesta, ktorú si vybral svätý František a váš ctihodný zakladateľ Luis Amigó, ktorý denne rozjímal nad Pánovým umučením a pozýval vás, aby ste prijali štýl umenšenosti a umŕtvovania ako cestu do neba.“

Aj v komunite sestier sa vzájomným načúvaním vytvára súzvuk uprostred rôznosti hlasov, dodal Svätý Otec:

„Každá z vás so svojím vlastným hlasom, ktorý majú vypočuť aj ostatné, ak je tam dobrý duch, prispieva k symfónii srdca, k súzvuku spoločenstva. Čo neznamená, že všetky počujú to isté a uvažujú rovnakým spôsobom, ale že sú harmonicky zjednotené. A jediný, kto je schopný dať harmóniu je Duch Svätý. Proste Ducha Svätého o harmóniu vo vašich spoločenstvách.“

Zdroj: Vatican News, mh, jb
Ilustračné foto: Markéta Zelenková / Člověk a Víra