Tím pastorácie povolaní organizuje pre mladých ľudí opäť Kurz Samuel

Tím pastorácie povolaní organizuje pre mladých slobodných ľudí vo veku od 19 do 30 rokov Kurz Samuel. Je  príležitosťou prehĺbiť svoj vzťah k Svätému Písmu, naučiť sa duchovne rozlišovať, mať pri sebe duchovné sprevádzanie, a tak odhaľovať Božiu vôľu vo svojom živote. Kurz Samuel bude prebiehať v Bratislave, Prešove, Nitre, Ružomberku a v Trnave. Naplánovaných je deväť stretnutí, raz do mesiaca, ako aj duchovné cvičenia či spoločná púť. Viac informácií záujemcovia nájdu na stránke kurzsamuel.sk.

„Kurz ti pomôže pri každodennom krátkom rozjímaní nad Božím slovom a vedením duchovného denníka, správne duchovne rozlišovať. Ak nemáš vlastného skúseného duchovného sprievodcu, tak počas kurzu si budeš môcť vybrať zo skupinky kňazov a rehoľníkov z rozličných kongregácií, ktorí kurz organizujú,“ avizujú organizátori.

Náplňou každého stretnutia je katechéza, zdieľanie v skupinkách, spoločná modlitba chvál, ako aj tichá adorácia. Účastníci kurzu dostanú materiál malých úloh na doma, v podobe biblických citátov, ktoré sú pripravené podľa tém jednotlivých týždňov. Na ich základe sa vedie duchovný denník a prehlbuje sa tak vzťah k pravidelnej modlitbe prostredníctvom Božieho Slova, ako aj hlbšie poznávanie Boha i seba.

Kurz pochádza z talianskeho Milána. Pod menom GRUPPO Samuel ho založil a celú jeho štruktúru vytvoril milánsky arcibiskup kardinál Carlo Maria Martini. Prvý kurz sa konal v roku 1989/90. „Kurz Samuel je jedinečnou a neopakovateľnou skúsenosťou pre tých, ktorí túžia nájsť a poctivo hľadajú svoje povolanie, svoju životnú cestu,“ uvádza kardinál Martini. Kardinál Martini patrí k najznámejším duchovným autorom 20.storočia. Tí, čo ho poznali o ňom hovorili, že je prorokom, „zamilovaným do Krista, do evanjelia a do Cirkvi, ale aj do každého človeka“.

Zdroj: TK KBS, kurzsamuel.sk