Pápež František prijal generálnu kapitulu charitatívnych sestier

V pondelok 11. októbra prijal Svätý Otec na audiencii vo Vatikáne členky Generálnej kapituly charitatívnych sestier, čiže Kongregácie Sestier dobročinnej lásky sv. Jany Antidy Thouretovej.

Motto 21. generálnej kapituly, ktorá sa koná v Ríme od konca septembra do 15. októbra, znie „Nanovo začnime od Betánie, s Martinou starostlivosťou a Máriiným počúvaním“.

Zakladateľka rehole sv. Jana Antida Thouretová (Jeanne-Antide Thouret) pochádzala z Francúzska. Pôvodne vstúpila k Sestrám kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, no v dobe Francúzskej revolúcie bola donútená rehoľu opustiť a odísť do zahraničia. Svoje rehoľné dielo neskôr založila na území dnešného Talianska. Zomrela v roku 1826 v Neapole, kde je aj pochovaná. Za svätú ju vyhlásil Pius XI. v roku 1934.

Zdroj: RV, jb