Pápež vyzval rehoľné sestry, aby nasledovali príklad Marty a Márie

Pápež František prijal 11. októbra na súkromnej audiencii vo Vatikáne členky 21. generálnej kapituly milosrdných sestier (vincentiek), rehoľnej kongregácie, ktorú na konci 18. storočia založila svätá Jana Antida Thouret. Poďakoval sestrám za modlitby, ktorými sprevádzajú začiatok synodálneho procesu: „Pre veľké pútnické spoločenstvo Cirkvi je prítomnosť zasvätených ľudí nepostrádateľná.“

Pápež František pripomenul, že medzi učeníkmi, ktorí kráčali s Ježišom po cestách Galiley, Samárie a Judey, bolo veľa žien, ktoré priniesli osobitný vklad ku Kristovmu poslaniu a súčasné rehoľné sestry pokračujú v ich práci.

Dvadsiataprvá všeobecná kapitula milosrdných sestier je venovaná téme „Začnite znova od Betánie, so starostlivosťou Marty a pozornosťou Márie“. Tieto dve ženy, poznamenal pápež František, mali dôležité miesto v živote Ježiša a Dvanástich, a ak „skutočne uspejete v živote so starostlivosťou a pozornosťou, podľa príkladu svätých sestier Marty a Márie z Betánie, budete cenným prínosom na ceste celej Cirkvi“.

Svätý Otec zdôraznil, že v histórii kongregácie sa sestry milosrdenstva starajú o chudobných a vedia ich počúvať: mnohé rehoľné sestry za to položili život a úplne sa oddali službe, ponáhľajúc sa pomôcť starým, chorým a odvrhnutým, zostávajú v blízkosti tých posledných a najmenších s Božou nežnosťou a súcitom.

„Toto buduje Cirkev a pomáha jej kráčať po Kristových cestách, to znamená po ceste milosrdenstva,“ zdôraznil rímsky biskup, pričom zveril rehoľné sestry príhovoru Najsvätejšej Bohorodičky a udelil im apoštolské požehnanie.

TK KBS, RV ru, rp; ml