Pápež František rehoľníkom: Chce to odvážnu trpezlivosť a zmysel pre humor

Trpezlivosť je cnosťou, bez ktorej sa človek povolaný Bohom na cestu zasväteného života nijako nezaobíde. Učí sa jej od vzorov svätosti, akými sú biblické postavy Simeona a Anny, a prejavuje ju vzájomným nesením si bremien v komunite. O tom hovoril pápež František pri slávení 25. ročníka Svetového dňa zasväteného života na sviatok Obetovania Pána 2. februára vo Vatikáne.

So svojimi podnetmi na adresu zasvätených sa Svätý Otec podelil v homílii zameranej na vzor trpezlivosti, akým je starec Simeon. Tú trpezlivosť Simeon čerpá z modlitby a z viery svojho ľudu, odzrkadľujúc tak trpezlivosť Boha Otca. Trpezlivosť Boha Otca nám dokonale odhaľuje Mesiáš, Ježiš, ktorého Simeon drží v náručí. Pápež citoval slová Romana Guardiniho, že „trpezlivosť je spôsob, akým Boh odpovedá na našu slabosť, aby nám daroval čas na zmenu“.

Trpezlivosť si treba pestovať v osobnom živote, v komunite, i vo vzťahu k svetu, pripomenul Svätý Otec. Zasväteným kládol na srdce, aby sa chránili mentality ponosovania sa a aby utekali pred vnútorným smútkom. Pripomenul tiež, že trpezlivosť je nevyhnutnou podmienkou duchovného rozlišovania. „Keď je more rozbúrené, ryby nevidno, ale keď je pokojné, vtedy ich zbadáme“ – citoval výstižnú metaforu jedného z cirkevných spisovateľov staroveku. Trpezlivosť sa navyše spája s odvahou, vysvetlil pápež:

„Nesmieme sa zastaviť v nostalgii minulosti alebo sa obmedziť na opakovanie toho, čo vždy bolo, ani sa dennodenne sťažovať. Potrebujeme odvážnu trpezlivosť, aby sme kráčali, objavovali nové cesty a hľadali, čo nám Duch Svätý vnuká. A toto sa robí s pokorou, s jednoduchosťou, bez veľkej propagandy, bez veľkej reklamy.“

V mene stovky prítomných rehoľníčok, rehoľníkov a členov iných foriem zasväteného života pozdravil Svätého Otca na záver slávnosti kardinál João Braz de Aviz, prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. „My všetci sa za Vás stále modlíme“ uistil pápeža brazílsky kardinál a podelil sa s myšlienkami, ktoré v spolu so sekretárom kongregácie Mons. Carballom adresovali pri tejto príležitosti v liste všetkým zasväteným.

Pápež František reagoval spontánnymi slovami povzbudenia: „Je nás málo, tento kovid nás zatláča do kúta, ale nesme to s trpezlivosťou. Chce to trpezlivosť. A kráčajme vpred, obetujúc Pánovi náš život“. Dodal aj niekoľko rád, ako si udržať zdravý realizmus i duchovnú sviežosť:

„Tá mladá rehoľníčka, čo len nedávno vstúpila do noviciátu, bol šťastná… Stretla jednu starú rehoľníčku, dobrú, svätú… „Ako sa máš?“ – „Toto je raj, matka!“ hovorí mladá sestra. – „Počkaj trochu: je to očistec.“ Rehoľný život, život v komunite: je to očistec, ale treba mať trpezlivosť, aby sme v ňom napredovali.“   

Pápež pridal aj dve odporúčania, ktoré ako duchovný pastier často opakuje. Ako prvé vyzval používať liek proti ohováraniu zahryznutím si do jazyka. A po druhé, nestrácať zmysel pre humor:

„Ešte jednu vec vám odporúčam v komunitnom živote: sú toľké vecí, čo škrípu, vždy je to tak. Počnúc predstaveným, predstavenou, konzultorom, radkyňou, ďalšími… Vždy máme veci, čo sa nám nepáčia, či nie? Nestraťme zmysel pre humor, prosím vás. Toto nám veľmi pomáha.“

Zdroj: Vatican News / Jozef Bartkovjak, SJ