Pár odpovedí pápeža Františka na otázky kolumbijských jezuitov

Úloha Božieho ľudu, mladí a ignaciánska spiritualita, utrpenie a svedectvo afrokolumbijského etnika, či očakávania Cirkvi od filozofov a teológov. To sú otázky, ktoré počas nedávnej apoštolskej cesty pápeža Františka v Kolumbii, položili Svätému Otcovi na neformálnom a priateľskom stretnutí 10. septembra v Cartagene miestni spolubratia jezuiti.

Niekoľkostranový rozhovor publikoval na internete jezuitský časopis La Civiltà Cattolica. Najväčšiu pozornosť médií upútala záverečná odpoveď Petrovho nástupcu na úlohu teológov a filozofov v dnešnej Kolumbii a v celej Cirkvi. Svätý Otec František sa v tejto súvislosti vyjadril k polemikám o spoľahlivosti morálneho učenia v apoštolskej exhortácii Amoris laetitia.

Filozofia i teológia musia byť podľa slov Svätého Otca v kontakte so životom: „Filozofia nie v laboratóriu, ale v živote, v dialógu s realitou. (…) A to isté platí aj o teológii, ale toto nemá znamenať akési ‚zbastardenie‘ teológie, ale naopak. Ježišova teológia bola tou najreálnejšou vecou zo všetkých, vychádzala z reality a stúpala až k Otcovi. Vychádzal zo semienka, z podobenstva, z určitého faktu a vysvetľoval ich. Ježiš si prial robiť teológiu, ktorá je hlboká, a tou hlbokou realitou je Pán.

Ja rád opakujem, že na to, aby človek bol dobrým teológom, je okrem štúdia potrebná oddanosť, byť bystrými a zachytiť realitu, nad týmto všetkým treba reflektovať na kolenách. Muž, ktorý sa nemodlí, žena, ktorá sa nemodlí, nemôže byť teológom či teologičkou. (…) Bude akýmsi kompendiom, príručkou, v ktorej je všetko. Ale dnes otázka spočíva v tom, ako vyjadríš Boha ty, ako vyjadríš, kto je Boh, ako sa prejavujú Duch, Kristove rany, Kristovo tajomstvo, počnúc od Listu Filipanom 2,7 a ďalej… Ako vysvetlíš tieto tajomstvá a ako ich za chodu vysvetľuješ, a ako učíš tomu stretnutiu, ktoré je milosťou.“

Pápež František sa v rámci odpovede na otázku o úlohe filozofov a teológov zároveň vyjadril aj k svojej najnovšej posynodálnej exhortácii Amoris laetitia o láske v rodine.

„Využijem túto otázku, aby som povedal jednu vec, ktorú, myslím si, treba povedať v záujme spravodlivosti, a aj v záujme lásky. Počúvam totiž mnoho komentárov o posynodálnej apoštolskej exhortácii, ktoré si zaslúžia rešpekt, lebo sú povedané Božími deťmi, avšak sú pomýlené. Aby sme pochopili Amoris laetitia, je treba ju čítať od vrchu až po spodok. Začať prvou kapitolou, pokračovať ďalej druhou a tak ďalej. A uvažovať. A čítať to, čo bolo na synode povedané,“ vysvetlil pápež František v kruhu 65 kolumbijských jezuitov.

„Po druhé,“ pokračoval ďalej Svätý Otec, „niektorí tvrdia, že Amoris laetitia nestojí na katolíckej morálke, alebo aspoň že to nie  je morálka, ktorá by bola istá. K tomu chcem opäť s jasnosťou povedať, že morálka v Amoris laetitia je tomistická, tá od veľkého Tomáša. Môžete o tom hovoriť s veľkým teológom, spomedzi dnes najlepších a najvyzretejších, kardinálom Schönbornom,“ dodal pápež František.

„Toto chcem povedať preto, aby ste pomohli tým, čo sú v presvedčení, že morálka je čistá kazuistika,“ uviedol na záver Svätý Otec a pokračoval: „Pomôžte im, aby si uvedomili, že veľký Tomáš vlastní obrovské bohatstvo, schopné inšpirovať nás ešte aj dnes. Avšak na kolenách, vždy na kolenách,“dodal pápež František.

Zdroj: RV

-msk-