Na Kalvárii v Bratislave začínajú Misie vo svetle Fatimy

V piatok 6. októbra sa začínajú Mariánske misie, ktoré pri príležitosti 100. výročia zjavení vo Fatime pripravili pátri redemptoristi. Misie sú ponukou pre celú Bratislavu a budú sa konať vo farnosti Bratislava – Kalvária, ktorú od roku 1990 spravujú pátri dominikáni. Správcom farnosti je otec Chryzostom, ktorý o pripravovaných misiách hovorí: „Misie sú pre každú farnosť vždy časom milostí a obrátenia. Keď som v mene farnosti pozýval pátrov redemptoristov do našej farnosti, mal som predovšetkým na mysli posledné misie, ktoré v našej farnosti oni konali v roku 1997. Keďže na tento rok vyšlo práve 100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime, téma tohtoročných misií už vlastne bola daná. My sa na ne tešíme a pozývame aj  ľudí mimo našej farnosti.“

Ľudové misie vo svetle Fatimy chcú byť ozvenou Ježišovej a Máriinej výzvy a pozvania nastúpiť na cestu, ktorá vedie do neba. Budú sa konať pod vedením Misionára milosrdenstva, P. Michala Zamkovského, C.Ss.R. Jeho spolubratia a laickí misionári zo spoločenstiev Calvary a Rieka Života sa budú prihovárať deťom, žiakom základných škôl a gymnázií, rodinám, mužom, ženám, chorým a všetkým, ktorí prijmú pozvanie započúvať sa znovu do slov evanjelia a základných impulzov posolstiev z Fatimy.

„Nadprirodzené zjavenia a znamenia poznačujú dejiny, vstupujú živo do ľudského konania a sprevádzajú putovanie sveta, prekvapujúc veriacich i neveriacich. Tieto prejavy smerujú  k ústrednému bodu Kristovej zvesti; k láske Otca, ktorá vzbudzuje v ľuďoch obrátenie a dáva im milosť, aby sa mu zverili so synovskou oddanosťou. Takým je aj Posolstvo Fatimy, ktoré s naliehavou výzvou na obrátenie a pokánie odpovedá na samotné jadro evanjeliového posolstva. Posolstvo Fatimy je nepochybne najprorockejšie z moderných zjavení“ hovorí redemptorista Rastislav Dluhý, jeden z kazateľov a organizátorov misií.

Podrobný program misií nájdete na http://redemptoristi.sk/ludove-misie-vo-svetle-fatimy/, alebo event profile Redemptoristov „Ľudové misie vo svetle Fatimy“.

Komunikačný tím Redemptoristov