Pápež František pri stretnutí s kabriniánkami vyzdvihol aktuálnosť ich charizmy

Svätý Otec prijal na osobitnej audiencii v sobotu 9. decembra viac ako dvesto členiek kongregácie Misionárok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na čele s ich predstavenou Barbarou Louise Staleyovou. Kongregácia známa aj pod menom kabriniánky si tento rok pripomína sté výročie smrti svojej zakladateľky sv. Františky Xavérie Cabriniovej. Nedávno vyšiel aj životopis tejto „patrónky migrantov“ s úvodom od pápeža Františka.

O misionárskom zápale svätice talianskeho pôvodu, ktorá pôsobila najmä v USA, ale mala dosiah až do Argentíny, hovoril Svätý Otec pri stretnutí týmito slovami:

„Svätá [Františka Xavéria] Cabriniová bola skutočnou misionárkou. Rástla majúc pred sebou príklad sv. Františka Xaverského, priekopníka evanjelizácie na Východe. Vo svojom srdci mala Čínu a túžila priniesť Evanjelium do tejto ďalekej krajiny. Nemyslela na tisíce a tisíce emigrantov, ktorí z dôvodu hladu, kvôli nedostatku práce a vyhliadok do budúcnosti nastupovali na loď so svojou skromnou batožinou, aby sa dostali do Ameriky, hnaní snom o lepšom živote. Ako vieme, bola to predvídavosť pápeža Leva XIII., ktorý ju niekoľkými slovami priviedol k zmene plánov: «Nie na východ, Cabriniová, ale na západ!».“

Ako ďalej pokračoval Svätý Otec, sv. Františka Xavéria v tom videla Božiu vôľu, na ktorej plnení jej nadovšetko záležalo, a tak zmenila svoje plány a zasvätila život starostlivosti o migrantov. Pápež František poukázal na vysokú aktuálnosť tejto služby aj dnes:

„Jej charizma je výnimočne aktuálna, pretože migranti samozrejme potrebujú dobré zákony, rozvojové programy, organizácie, ale majú vždy potrebu aj – a predovšetkým – lásky, priateľstva, ľudskej blízkosti. Potrebujú byť vypočutí, aby sa im hľadelo do očí a boli sprevádzaní. Potrebujú Boha, stretnúc ho v nezištnej láske ženy so zasväteným srdcom, ktorá im je sestrou a matkou.“

Svätý Otec povzbudil Misionárky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, aby nasledovali príklad neúnavného pôsobenia sv. Františky Xavérie Cabriniovej, ktorá za svojho života založila 67 diel: škôlky, školy, kolégiá, nemocnice, sirotince, dielne a podobne. Pápež pripomenul, ako zakladateľka žila spiritualitou Ježišovho Srdca:

„Krok za krokom sa jej život stal plne oddaným túžbe prinášať útechu a dať druhým spoznať a milovať Božské Srdce. A to ju robilo schopnou hľadieť do srdca tých, ku ktorým prichádzala a ktorým slúžila, aby im pomohla adekvátnym spôsobom. (…) Aj keby sa to zdalo ťažké, máme konať ako ona: byť schopnými zachytiť znamenia našich čias, čítať ich vo svetle Božieho slova a žiť tak, aby naša odpoveď na ne dosiahla k srdcu každého človeka.“

Zdroj: RV

-msk-