Kardinál karmelitán sa stal osobnosťou roka 2017 vo Švédsku

Za švédsku osobnosť roka 2017, ktorú menuje časopis Fokus, bol vybraný biskup štokholmskej diecézy kardinál Anders Arborelius. Časopis odôvodnil svoju nomináciu tým, že Mons. Arborelius je prvý Švéd, ktorý má kardinálsku hodnosť. Je to osobnosť, ktorá sa od začiatku svojho biskupského pôsobenia v roku 1998 aktívne zapája do verejnej diskusie vo Švédsku. Zastupuje Katolícku cirkev v krajine, ktorej identita je prevažne bez vyznania alebo luteránska. Ako biskup Štokholmu zohráva kardinál Arborelius dôležitú úlohu pri vytváraní vzťahov medzi Švédmi a imigrantmi.

Vo svojej reakcii na toto ocenenie Mons. Arborelius pre Vatikánsky rozhlas povedal: „Niekedy sa ma pýtajú, či pochádzam zo Švédska, pretože si myslia, že je nemožné byť Švédom ak si katolík, kňaz, biskup a kardinál. Som vďačný za menovanie a pokladám to za odvážny krok zo strany časopisu. Ukazuje to na skutočnosť, že Katolícka cirkev je stále viac súčasťou švédskej reality a časťou kultúry švédskej spoločnosti. Je to súčasť procesu integrácie.“

Kardinál Arborelius bol kreovaný v júni tohto roku a je jediným švédskym kardinálom. Narodil sa v roku 1949 a ako dvadsaťročný konvertoval na katolícku vieru. O dva roky neskôr vstúpil do kláštora bosých karmelitánov v Norraby na juhu Švédska. Ako 30–ročný bol vysvätený za kňaza.

Ku Katolíckej cirkvi sa vo Švédsku hlási okolo 150 000 obyvateľov z celkových 10 miliónov. Veriaci pochádzajú z rôznych krajín a patria k rôznym rítom. Švédsko vo všeobecnosti patrí medzi najviac sekularizované štáty na svete.

Zdroj: RV, ab
-fc-