Pápež František sa stretol s resurekcionistami

Pápež František prijal dňa 24. júna tridsiatku účastníkov generálnej kapituly Kongregácie zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista, tiež nazývaných resurekcionisti (lat. Congregatio a Resurrectione Domini Nostri Iesu Christi – CR). Kňazov povzbudil, aby im nostalgia za „minulosťou bohatou na povolania a veľkolepé diela“ nebránila vidieť veci, ktoré Pán koná dnes:

„Nebuďte mužmi nostalgie, ale mužmi pohýnanými vierou v Boha dejín a života, ohlasujúc príchod svitania v hlbokej noci (porov. Iz 21,11-12). Mužmi kontemplatívnymi, ktorí vedia s pohľadom upretým na Pána vidieť to, čo iní nevidia, lebo im v tom prekážajú starosti o tento svet. Mužmi, ktorí vedia s odvahou ohlasovať, že príde Duch, že Kristus je živý, a že je Pán.“       

Ako príklad pre misionárov, ktorí sú kráčajú stále vpred, Svätý Otec prítomným ponúkol sv. Máriu Magdalénu. Resurekcionistov povzbudil, aby mali – podobne ako táto apoštolka apoštolov – odvahu byť „prorokmi radosti a veľkonočnej nádeje“.

Zdroj: RV/ej

-msk-