Biskup Lach prijal službu apoštolského administrátora v USA

Svätý Otec František vymenoval vladyku Milana Lacha SJ, titulárneho biskupa ostracinského a doterajšieho pomocného biskupa Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie, za apoštolského administrátora sede vacante Ruténskej gréckokatolíckej eparchie Parma v USA. Sídlo eparchie sa nachádza neďaleko Clevelandu v štáte Ohio. Menovanie publikovalo Tlačové stredisko Svätej stolice dňa 24. júna.

Ruténska eparchia Parma bola zriadená v roku 1969 a dnes je sufragánnou eparchiou Pittsburskej gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris. Zahŕňa najmä potomkov vysťahovalcov východného katolíckeho obradu z Uhorska, ktorí pochádzali z vtedajšej rozsiahlej Mukačevskej eparchie. Biskupský stolec Parmskej ruténskej eparchie je uprázdenený od mája 2016.

Podľa údajov Pápežskej štatistickej ročenky 2017 má Parmská ruténska eparchia 30 farností, v ktorých pôsobí 33 kňazov, 15 trvalých diakonov a 7 rehoľných sestier. Spravuje dve cirkevné školy a jedno charitatívne centrum. V uplynulom roku slávili 68 krstov a vysviacku jedného novokňaza. Traja bohoslovci sa pripravujú na štúdiách.

Biskup Milan Lach má 43 rokov a je členom Spoločnosti Ježišovej. V apríli 2013 ho pápež František vymenoval za prešovského pomocného biskupa. Od roku 2016 je vizitátorom Kongregácie pre východné cirkvi pre semináre a kolégiá v Ríme (stručný životopis).

Zdroj: RV -jb-/ foto: sobrance.grkatke.sk

-msk-