Pápež František seminaristom: Strach prekonáme láskou, modlitbou a humorom

Láska k Bohu a láska k blížnemu sú „uholné kamene“, na ktorých treba rozvíjať svoje povolanie, „aby ste mohli rásť prehlbujúc stále viac vašu pozornosť voči iným, zvlášť tým najnúdznejším“. Týmito slovami sa prihovoril pápež František asi päťdesiatke predstavených a študentov z Anglického kolégia v Ríme (The Venerable English College), ktorých prijal 21. apríla 2018 vo Vatikáne.

Krása prijatia stabilného záväzku s Pánom, dnes sťaženého rozšírenou „kultúrou provizória“ v našom svete, je výzva, nad ktorou sa víťazí posilňujúc vnútorný život, „naučiac sa – povedal pápež seminaristom – zavrieť celu svojho vnútorného priestoru, z vnútra. Takýmto spôsobom sa vaša služba Bohu a Cirkvi posilní a nájdete ten pokoj a radosť, ktorý môže darovať len Ježiš.“

Mladým mužom, pripravujúcim sa na kňazské povolanie formáciou v Anglickom kolégiu, dal Svätý Otec za príklad ich predchodcov. Anglické kolégium v dobe prenasledovania katolíkov v Anglicku slúžilo na prípravu nových kňazov ochotných ísť do neistých podmienok vo svojej vlasti a šíriť evanjelium. Až 44 kňazov umučených v Anglicku v 16. a 17. storočí pochádzalo práve z tohto kolégia. Patrónom kolégia je sv. Tomáš Becket, ktorý bol zabitý vo svojej katedrále v Canterbury v roku 1170.

Svätý Otec citoval slová veľkého svätca Anglicka: „V kresťanskom živote stojí pred každým z nás jedna významná prekážka: strach. My ju však môžeme prekonať pomocou lásky, modlitby a humoru. Takto dúfam, že nebudete mať strach z ťažkostí a skúšok v neutíchajúcom zápase s hriechom.“

Pápež František povzbudil seminaristov, aby pestovali priateľstvo a poukázal na jeho dôležitosť pre ich službu: „Pri pestovaní priateľstiev, dobrých a zdravých vzťahov, ktoré vás podržia vo vašej budúcej službe, som si istý, že rozpoznáte, že vaši skutoční priatelia nie sú jednoducho tými, čo s vami súhlasia, ale sú Pánovými darmi na pomoc kráčať smerom k tomu, čo je správne, šľachetné a dobré.“

V závere Svätý Otec poprosil všetkých prítomných o modlitbu.

Zdroj: RV, ab
-fc-