Pápež František ustanovil Študijnú komisiu o diakonáte žien

Svätý Otec František sa „po intenzívnej modlitbe a zrelom uvažovaní“ rozhodol vytvoriť Študijnú komisiu o diakonáte žien, píše sa v dnes publikovanom oficiálnom komuniké Svätej stolice. Komisiu, ktorej polovicu členov tvoria významné ženské osobnosti na medzinárodnom poli teológie a histórie, bude viesť sekretár Kongregácie pre náuku viery Mons. Luis Francisco Ladaria Ferrer.

Myšlienka vytvoriť komisiu, ktorá by preskúmala úlohu diakonís v prvotnej Cirkvi je ovocím stretnutia pápeža Františka so zástupkyňami Únie generálnych predstavených v polovici mája tohto roku. Svätý Otec už vtedy vyjadril ochotu„vytvoriť oficiálnu komisiu, ktorá by študovala otázku“ diakonátu žien „najmä, čo sa týka čias prvotnej Cirkvi“.

Členmi komisie je nasledovných dvanásť osobností:

Sr. Nuria Calduch‑Benages z Misijnej kongregácie Dcér Svätej nazaretskej rodiny, členka Pápežskej biblickej komisie;

prof. Francesca Cocchini, ktorá prednáša na univerzite „La Sapienza“ a na Patristickom  inštitúte „Augustinianum“ v Ríme;

Mons. Piero Coda, prezident univerzitného inštitútu „Sophia“ v Loppiane a člen Medzinárodnej teologickej komisie;

P. Robert Dodaro z rehole augustiniánov, prezident Patristického  inštitútu „Augustinianum“ v Ríme a docent patrológie;

P. Santiago Madrigal Terrazas zo Spoločnosti Ježišovej, vyučujúci ekleziológiu na Pápežskej univerzite „Comillas“ v Madride;

Sr. Mary Melone z kongregácie Františkánskych sestier sv. Angely z Foligna, rektorka Pápežskej univerzity „Antonianum“ v Ríme;

d.p. Karl‑Heinz Menke, emeritný docent dogmatickej teológie na Bonnskej univerzite  a člen Medzinárodnej teologickej komisie;

P. Aimable Musoni z kongregácie saleziánov, docent ekleziológie na Pápežskej saleziánskej univerzite v Ríme;

P. Bernard Pottier, jezuita vyučujúci na teologickom inštitúte „Institut d’Etudes Théologiques“ v Bruseli a člen Medzinárodnej teologickej komisie;

prof. Marianne Schlosser, docentka spirituálnej teológie na Viedenskej univerzite a  členka Medzinárodnej teologickej komisie;

prof. Michelina Tenace, docentka fundamentálnej teológie na Pápežskej univerzite Gregoriana v Ríme;

prof. Phyllis Zagano, ktorá vyučuje v odbore náboženských štúdií na „Hofstra University“ v New Yorku.

zdroj: RV -ej, jb-