Týždeň v kláštore sv. Augustína

Augustiniáni pripravujú pre mužov, ktorí sú na ceste hľadania svojho povolania, možnosť stráviť pár dni v kláštore a tak zakúsiť, čo to znamená byť augustiniánom dnes. Ako spomenul prior komunity a rehole na Slovensku P. Juraj Pigula, je to príležitosť zastaviť sa v tichu aj pohybe kláštora a uvažovať nad svojím životom, najmä keď sa ozýva túžba zasvätiť svoj život Bohu.

Týždeň v augustiniánskom kláštore sa uskutoční aj tento rok pár dní pred sviatkom sv. Augustína v dňoch 22. – 26. augusta 2016. Je určený pre mužov od 17 do 33 rokov. Záujemci sa môžu prihlásiť na augustiniani@gmail.com s heslom Týždeň v kláštore.

zdroj: AUG -ms-