Pápež František zasväteným osobám: Chráňte sa pred pokušením prežiť

Pápež František včera, na sviatok Obetovania Pána, ktorý Cirkev slávi ako Svetový deň zasväteného života, predsedal slávnostnej omši v preplnenej Bazilike sv. Petra. Na liturgii sa zúčastnili mnohí kardináli, biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky.

Pred začiatkom omše rímsky biskup požehnal sviece, ktoré sú symbolom svetla, a v procesii za spevu eucharistickej piesne Suscepimus Deus misericordiam tuam kráčal k hlavnému oltáru. Veriaci si dnes pripomenuli udalosť, keď Mária s Jozefom priniesli Ježiša do jeruzalemského chrámu 40 dní po jeho narodení, ako to predpisoval zákon.

Svätý Otec vo svojej homílii povzbudil prítomných, ktorí zasvätili svoj život Bohu skladajúc sľub chudoby, čistoty a poslušnosti, varoval pred „pokušením prežiť“ a vyzval ich, aby sa nebáli postaviť sa s Ježišom doprostred jeho ľudu: „Znamená to zobrať na seba a chcieť niesť kríž našich bratov. Znamená to chcieť sa dotknúť Ježišových rán v ranách sveta, ktorý je zranený a túži, prosí o oživenie.“

Zdroj: RV, ej