Pápež františkánom: Nenechajte sa zdrviť ťažkosťami, strachom a protivenstvami

Pápež František prijal v piatok 5. apríla v Klementínskej sále stovku františkánov z toskánskej provincie a z pútnického miesta La Verna, ktoré sa nachádza 75 km od Florencie, kde sv. František z Assisi prijal 14. septembra 1224 stigmy. Svätý Otec sa v príhovore zamyslel „nad významom stigiem, najprv v živote kresťana a potom v živote františkána“.

Pápež František vyjadril svoju vďačnosť bratom františkánom za to, „že priniesli relikviu krvi (sv. Františka), ktorá podniká dlhú púť do rôznych komunít, aby nám pripomínala dôležitosť pripodobnenia sa ‚chudobnému a ukrižovanému Kristovi‘ (Tommaso da Celano, Vita Seconda, č. 105)“.

Svätý Otec zdôraznil dôležitosť stigiem v živote veriaceho človeka, keď povedal: „Pripomínajú bolesť, ktorú pre našu lásku a spásu vytrpel Ježiš vo svojom tele; sú však aj znamením veľkonočného víťazstva: práve cez rany k nám prúdi milosrdenstvo Zmŕtvychvstalého Ukrižovaného ako cez kanály“.

Prostredníctvom pečate krstu sme boli včlenení do spoločenstva Cirkvi, pripomenul pápež František:

„V spoločenstve lásky Cirkvi tak každý z nás znovu objavuje, kým je: milovaným, požehnaným a zmiereným dieťaťom, poslaným byť svedkom zázrakov milosti a remeselníkom bratstva. Preto je kresťan povolaný osobitným spôsobom oslovovať ‚stigmatizovaných‘, ktorých stretáva: ‚poznačených‘ životom, ktorí nesú jazvy utrpenia a utrpenej nespravodlivosti alebo vykonaných chýb.“

Svätý Otec poukázal na príklad sv. Františka:

„V tomto poslaní je svätec z La Verny spoločníkom na ceste, podporuje ich a pomáha im, aby sa nenechali zdrviť ťažkosťami, strachmi a protivenstvami, vlastnými i cudzími“. 

„Ak chcete dobre poznať umučeného Krista, vyhľadajte františkána“, vyjadril uznanie rímsky biskup a františkánom dal otázku na zamyslenie: „A vy, zamyslite sa, či ste svedkom tohto …“

Ohľadom druhého bodu: stigmy v živote františkána, pápež uviedol:

„Váš svätý zakladateľ vám ponúka mocnú výzvu k jednote vo vás samých a vo vašich dejinách. Kríž, ktorý sa mu zjavuje v La Verne a označuje jeho telo, je vlastne ten istý, ktorý sa mu vtlačil do srdca na začiatku jeho ‚obrátenia‘, a ktorý mu naznačil poslanie ‚opraviť jeho dom‘“.

V tejto súvislosti Svätý Otec zdôraznil „schopnosť odpúšťať“ a pokračoval:

„Ste dobrými spovedníkmi: františkáni majú v tomto smere dobrú povesť. Odpúšťajte všetko. Vždy odpúšťajte. Boh sa neunavuje odpúšťať: to my sa unavujeme prosiť o odpustenie“.

Článok si môžete dočítať TU.

Zdroj: Martin Jarábek – Vatican News