Pápež karmelitánkam: Živiť oheň, ktorý horí stále novým spôsobom a zohrieva Cirkev i svet

„Hľaďte do budúcnosti s evanjeliovou nádejou, so slobodou odovzdania sa Bohu a s koreňmi v minulosti. A nech vám toto úplné ponorenie sa do Pánovej prítomnosti vždy prináša radosť z bratstva a vzájomnej lásky.“ Tieto slová adresoval pápež František vo štvrtok 18. apríla predstaveným a delegátkam rádu Bosých karmelitánok, ktoré sa zišli v Ríme kvôli revízii ich konštitúcií.

Pápež povzbudil klauzúrne sestry v ich neľahkej úlohe rozlišovania:

„Revízia stanov znamená práve toto: zhromažďovať spomienky na minulosť, a nie ju popierať, aby sme mohli hľadieť do budúcnosti. V skutočnosti ma učíte, že kontemplatívne povolanie nevedie k stráženiu popola, ale k živeniu ohňa, ktorý horí stále novým spôsobom a môže zohrievať Cirkev i svet.“

„Dynamizmus kontemplácie je teda vždy dynamizmom lásky, je vždy rebríkom, ktorý nás dvíha k Bohu, aby nás neodtrhol od zeme, ale aby sme ju obývali do hĺbky ako svedkovia prijatej lásky.“

Svätý Otec spomenul veľkú reformátorku Karmelu, sv. Teréziu z Avily, ktorá tvrdila, že kontemplácia nie je odtrhnutá od každodenných povinností a je zdrojom apoštolátu:

„Ona je presvedčená, že mystické a vnútorné zjednotenie, ktorým Boh spája dušu so sebou, takmer ju „zapečaťuje“ svojou láskou, preniká a premieňa celý život bez toho, aby odpútavalo od každodenných zamestnaní alebo podnecovalo k úniku do záležitostí ducha. Terézia potvrdzuje, že čas zasvätený tichu a modlitbe je nevyhnutný, avšak treba ho chápať ako zdroj apoštolátu a všetkých tých každodenných úloh, ktoré od nás Pán žiada pre službu Cirkvi. Terézia totiž hovorí: «Marta a Mária musia spoločne ponúkať Pánovi pohostinnosť, stále ho mať pri sebe a neponúknuť mu zlé prijatie tým, že by mu nedali najesť sa. Ako by ho Mária, neustále sediaca pri jeho nohách, nasýtila, keby nepomáhala jej sestra? Jeho sýtením, živením je úsilie, ktoré vynakladáme na to, aby sme duše všemožne priblížili k nemu, aby boli spasené a nikdy ho neprestali chváliť».

Článok si môžete dočítať TU.

Zdroj: Zuzana Klimanová – Vatican News
Ilustračné foto: Markéta Zelenková / Člověk a Víra