Pápež kanonikom: Reagujte na požiadavky meniacej sa doby

„Patríte k laickej tradícii, inšpirovanej prvou kresťanskou komunitou, ktorá sa zameriava na modlitbu, spoločenstvo života a spoločné používanie dobier.“ Týmito slovami privítal Svätý Otec Rehoľných lateránskych kanonikov Najsvätejšieho Spasiteľa (Canonici Regolari del Santissimo Salvatore Lateranensi). Dnes ich prijal vo Vatikáne pri príležitosti 200. výročia ich založenia.

Spomínaná kongregácia vznikla spojením dvoch komunít: Kanonikov Najsvätejšieho Spasiteľa a Lateránskych rehoľných kanonikov. Ako pápež uviedol, ich pôvod „má korene v 15. storočí, v prvotnej Cirkvi“, a štyri „charizmatické stálice ich dejín, tzv. „štyri hviezdy“, ktoré robia ich apoštolát jasným a aktuálnym sú: modlitba, spoločenstvo, spoločné používanie majetku a duch služby Cirkvi. Pápež vysvetlil:

„Modlitba“ – pretože je kyslíkom duše. Ak sa nemodlíte, budete sami sebe bohom. Všetko sebectvo vzniká z nedostatku modlitby. Prosím vás: spytujme si svedomie, každý z vás nech povie, koľko hodín denne sa modlí. (…)

„Spoločenstvo“ – to, o čom som hovoril – byť bratmi; a dávam vám radu: nikdy sa navzájom neohovárajte, nikdy! Klebety sú mor. (…)

„Spoločné používanie majetku“: múdra vec, vždy… Diabol k nám vstupuje cez vrecká! Spomeňte si, keď Ježiš hovorí: Nemôžete slúžiť dvom pánom (…)“

Napokon pápež vysvetlil, že „duch služby Cirkvi“ znamená „nežiť pre seba, ale slúžiť“. „Toto sú štyri hviezdičky“ vášho apoštolátu, „nechajte sa nimi viesť“ uviedol Svätý Otec a kanonikov upozornil, že to si „vyžaduje, aby boli nielen kontemplatívni, oddaní modlitbe“, ale aj aktívni a študovali a boli „pripravení reagovať na požiadavky meniacej sa doby“.

(Viac sa dozviete na Vatican News.) 

Miroslava Holubíková – Vatikán
Ilustračné foto: Markéta Zelenková / Člověk a Víra