Pápež menoval nových členov do vatikánskej Kongregácie pre zasvätený život

29. marca 2014 menoval pápež František nových členov Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.

Novými členmi sú arcibiskup Joseph Tobin, ktorý bol niekdajším generálnym predstaveným redemptoristov, a súčasní generálni predstavení niektorých reholí; dominikán, páter Bruna Cadore, kapucín, páter Mauro Johri a páter Enrique Sánches González, predstavený Comboni misionárov. Jezuitský generálny predstavený páter Adolfo Nicolas bol vo svojej funkcii potvrdený na ďalšie obdobie.

Prefektom dikastéria je v súčasnosti kardinál Joao Braz de Aviz. Jeho sekretárom je arcibiskup Jose Rodriguez Carballo. Podľa Centra aplikovaného výskumu v apoštoláte, sídliaceho na Georgestownskej univerzite, bolo v r. 2013 na svete viac ako 720 000 rehoľných sestier, 54 000 rehoľných bratov a 135 000 rehoľných kňazov.

Rastislav Dluhý