Pápež menoval podsekretára Dikastéria pre inštitúty zasväteného života

Svätý Otec vymenoval za podsekretára Dikastéria pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života pátra Aitora Jiméneza Echaveho, klaretiánskeho kňaza (CMF), ktorý bol doteraz úradníkom tejto inštitúcie, informovalo Tlačové stredisko Svätej stolice.

Jiménez Echave sa narodil 29. decembra 1962 v Luchane-Baracaldo (Španielsko). Večnú rehoľnú profesiu zložil 13. septembra 1987 v Kongregácii misionárov Nepoškvrneného srdca Panny Márie a 30. apríla 1989 bol vysvätený za kňaza. Je držiteľom doktorátu z humanitných vied. Na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme (Taliansko) získal doktorát z práva aj doktorát z teológie zasväteného života.

Je držiteľom viacerých diplomov vrátane diplomu z kánonického práva východných cirkví.

Od roku 2006 je úradníkom Dikastéria pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. V právomoci tohto dikastéria je podporovať, oživovať a regulovať prax evanjeliových rád prežívaných v schválených formách zasväteného života, ako aj vo vzťahu k životu a činnosti združení apoštolského života v celej Latinskej cirkvi.

Zdroj: TK KBS, VaticanNews
Foto: wiresock/freepik