Pápež na obede u jezuitov na sviatok sv. Ignáca

V deň liturgického sviatku zakladateľa Spoločnosti Ježišovej sv. Ignáca z Loyoly navštívil Svätý Otec František komunitu jezuitov v Ríme. Krátko pred jednou hodinou popoludní zavítal do generálneho domu rehole neďaleko Vatikánu, kde sa naobedoval v kruhu rehoľných spolubratov. Svätého Otca privítal generálny predstavený páter Adolfo Nicolás SJ. Spolustolovníkmi pápeža boli okrem členov miestnej komunity aj rodinní príslušníci pátra Paola Dall’Oglia SJ, uneseného pred rokom v Sýrii. Spolu so Svätým Otcom obedovalo aj 24 mladých jezuitských školastikov (bohoslovcov) z rozličných krajín Európy, ktorí sa v dňoch 30.7. – 17.8. zúčastňujú v Ríme na celoeurópskom komunitnom programe pre jezuitov vo formácii EJIF (European Jesuits in Formation) zameranom na upevnenie vzájomných vzťahov medzi jezuitmi z rozličných národov a na prehĺbenie sa v spiritualite a poznaní dejín rehole. Skupinu, v ktorej Slovensko zastupoval Samuel Jackanič SJ, sprevádzal predseda Rady európskych jezuitských provinciálov P. John Dardis SJ. Po slávnostnom obede Svätý Otec navštívil kaplnku jezuitského domu, ktorú zdobí umelecká mozaika P. Marka Rupnika SJ.

Rok 2014 slávia jezuiti na celom svete ako jubilejný, z dôvodu 200. výročia obnovenia rehole. Hlavný dátum obnovenia pripadá na blížiaci sa 7. august. Bula pápeža Pia VII. Sollicitudo omnium ecclesiarum zo 7. augusta 1814 bola totiž tretím a rozhodujúcim krokom v postupnom procese znovuobnovenia Spoločnosti Ježišovej. Pius VII. už prv uznal existenciu jezuitov, ktorí prežili na území Ruského cárstva (v breve Catholicae fidei zo 7. marca 1801) a následne toto uznanie rozšíril na Kráľovstvo dvoch Sicílií (v breve Per alias z 30. júla 1804). Pápežský dokument z roku 1814 rozšíril tie isté fakulty na celý svet, čim bolo odvolané rozhodnutie Klementa XVI., ktorý potlačil Spoločnosť Ježišovu 40 rokov predtým. Podľa očitých svedkov pápež Pius VII. dňa 7. augusta 1814 prišiel do hlavného jezuitského kostola Chiesa del Gesù v Ríme, kde ho privítali kardináli, kniežatá a okolo stovky starých jezuitov, a slávil svätú omšu pri oltári sv. Ignáca. Zvyšok ceremónie sa konal v priľahlej Kaplnke šľachticov, kde bola bula prečítaná a pápež ju odovzdal predstavenému talianskych jezuitov pátrovi Luigimu Panizzonimu (1729-1820).

(zdroj RV; -jb-)