Mladí jezuiti s pápežom Františkom

2. augusta, v deň liturgickej spomienky sv. Petra Fabera pápež František slávil svätú omšu v Dome sv. Marty za účasti 24 mladých jezuitov z rozličných krajín Európy. Ide o účastníkov celoeurópskeho programu pre jezuitov vo formácii EJIF (European Jesuits in Formation). Cieľom ich stretnutia od 30. júla do 17. augusta v Ríme je upevnenie vzájomných vzťahov medzi jezuitmi z rozličných národov, prehĺbenie sa v spiritualite a v poznaní dejín rehole, ktorá slávi 200 rokov od svojho obnovenia.

Slovensko na podujatí reprezentuje Samuel Jackanič SJ, poslucháč filozofie na Akadémii Ignatianum v Krakove. Pre Vatikánsky rozhlas sa podelil so zážitkami z dnešnej svätej omše s pápežom Františkom a zo spoločného obeda s ním na slávnosť sv. Ignáca 31. júla. Priblížil tiež náplň stretnutia mladých jezuitov, osobitne ich reflexiu a dialóg s generálnym predstaveným P. Adolfom Nicolásom SJ.

Sv. Peter Faber (1506 – 1546) bol prvým spoločníkom svätého Ignáca z Loyoly a ako prvý zo skupiny jezuitov bol vysvätený za kňaza. Blahorečený bol v roku 1872 pápežom Piom IX. a za svätého ho vyhlásil pápež František ekvivalentnou kanonizáciu 17. decembra 2013.

(zdroj RV; -jb-)