Pápež povzbudil paulínky: Treba vieru ako nikdy predtým

V piatok 4. októbra prijal Svätý Otec na audiencii účastníčky generálnej kapituly rehoľnej kongregácie Dcér sv. Pavla. Sestry paulínky sa na svojej kapitule v talianskej Ariccii od 5. septembra do 5. októbra dali viesť biblickým heslom „Vstaň a choď (Dt 10,11), dôveruj prísľubu“, k čomu im aj pápež František povedal podnecujúce slová.

Do vatikánskej Klementínskej sály prišlo na stretnutie so Svätým Otcom takmer 70 rehoľníčok. Poslaním Dcér sv. Pavla je žiť tajomstvo Ježiša Krista tak, ako ho vnímal a žil sv. Pavol. V rámci uvažovania nad výzvami misijného poslania v dnešných časoch si sestry so zaujatím vypočuli pápežove slová:

„Drahé sestry, v týchto „chúlostivých a ťažkých“ časoch, ako hovorieval pápež sv. Ján Pavol II. (Ap. exhortácia Vita Consecrata, 13), je viac ako kedykoľvek predtým potrebná viera. Mnohí hovoria, že zasvätený život prechádza obdobím zimy. Môže to tak byť, pretože je nedostatok povolaní, priemerný vek postupuje a vernosť záväzkom prijatým so zložením sľubov nie je vždy taká, aká by mala byť. V tejto situácii je veľkou výzvou prejsť zimou, aby povolanie znovu rozkvitlo a prinieslo ovocie.

Chlad spoločnosti, niekedy i vo vnútri Cirkvi a v samotnom zasvätenom živote, nás núti ísť ku koreňom, žiť z koreňov. Zima, ani v Cirkvi, ani v zasvätenom živote, nie je sterilným obdobím smrti, ale obdobím priaznivým pre umožnenie návratu k tomu, čo je podstatné. Pre vás to znamená nanovo vyhľadať prvky pavlovského proroctva, znovuobjaviť apoštolské a misijné putovanie, ktoré nemôže nijakej dcére sv. Pavla chýbať, aby ste takto mohli obývať periférie myslenia a periférie životnej existencie.“

Svätý Otec vyzdvihol misionársku spiritualitu paulínok, známych aj svojím mediálnym apoštolátom v rámci vydavateľstva „Paulínky“, ktoré je známe po celom svete:

„Buďte misionárkami svedectvom života zameraného na Krista, čo je u vás predovšetkým cez vydavateľskú, digitálnu a multimediálnu produkciu a podporovaním výchovy ku kritickému zmyslu pri používaní médií a formovaním k biblickej animácii.

Toto všetko nie je možné bez viery: viera Abraháma, ktorý «proti nádeji v nádeji uveril»(Rim 4,18); viera Panny Márie, ktorá aj bez pochopenia tajomstva, ktoré ju obklopuje, verí a súhlasí: «Nech sa mi stane podľa tvojho slova» (Lk 1,38); viera Petra, ktorý hovorí: «Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života» (Jn 6,68).

Na záver pápež František povzbudil sestry paulínky, aby pokračovali na dlhej ale plodnej ceste a nenechali sa zastaviť únavou:

„Živte sa chlebom Slova, napredujte uprostred svetiel a tieňov kultúrneho kontextu, v ktorom žijeme – riskujte, riskujte! –, verné tej perspektíve, ktorá je vám vlastná, to znamená nedávať na prvé miesto morálne súdenie, ale hľadať príležitosti na zasievanie Slova, s „fantáziou“ komunikácie. Vysvetľujte smäd a hlad našich súčasníkov: smäd po Bohu, hlad po Evanjeliu.“

Zdroj: RV, mh, jb