Pro-family konferencia „Možnosti prevencie ťažkostí v rodine“ bude 25. októbra 2019 v Bratislave

Konferenciu „Možnosti prevencie ťažkostí v rodine“ pripravuje na 25. október 2019 Teologická fakulta Trnavskej univerzity v spolupráci s Fakultou štúdií o rodine UKSW vo Varšave v sídle fakulty na Kostolnej ulici v Bratislave.

Zámerom konferencie v rámci prjektu „Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v multikulturálnom prostredí“ je predstaviť analýzy problémových oblastí rodiny z pedagogických, psychologických, teologických a právnych hľadísk a predstaviť fungujúce modely pomoci rodiny (preventívne, sprevádzajúce, zachraňujúce a podobne) vo všetkých etapách jej života. Tým pripraviť komplexný materiál pre vypracovanie prorodinnej stratégie.

Konferencia je určená pre všetkých, ktorým záleží na podpore stabilnej rodiny.

Vstup voľný.