Pápež rehoľníkom: Nech je tep Kristovho srdca rytmom vašich dní

„Nech je tep Kristovho srdca rytmom vašich dní, moduluje tóny vašich rozhovorov a udržuje horlivosť vašej lásky.“ Aj týmito slovami sa Svätý Otec František prihovoril členom Spoločnosti kňazov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (tzv. Dehoniáni), ktorých prijal vo štvrtok 27. júna pri príležitosti ich generálnej kapituly. V príhovore im pripomenul dôležitosť intenzívneho prežívania adorácie a evanjelizácie.

V Sále konzistória sa pápež František stretol s viac ako stovkou kňazov Dehoniánov, ktorí pôsobia aj na Slovensku a  v úvode príhovoru Petrov nástupca vyjadril povzbudenie, že i keď sa zdá, že „ svet stratil srdce“, pre kresťanov, a „predovšetkým pre zasvätené osoby existuje spôsob, ako ho oživiť: intenzívne sa modliť.

V súvislosti s témou ich 25. generálnej kapituly „Povolaní byť jedno v meniacom sa svete. «Aby svet uveril»“, pápež František uviedol ako dôrazne Kristus prosil o jednotu svojich učeníkov počas Poslednej večere. Jednota podľa pápeža nemá byť akýmsi „projektom, ktorý sa má uskutočniť“, ale „darom“, keď vysvetlil:

„Je dôležité si to uvedomiť: jednota nie je naším dielom, nie sme schopní ju dosiahnuť sami: môžeme urobiť svoj diel – a musíme ho urobiť – ale potrebujeme Božiu pomoc. On je ten, kto nás zhromažďuje a oživuje, a my rastieme tým viac, čím väčšia je medzi nami súdržnosť, čím viac sme spojení s ním.“

Článok si môžete dočítať na Vatican News.

Alessandro De Carolis, Miroslava Holubíková – Vatican News
Ilustračné foto: Markéta Zelenková / Člověk a Víra