Pápež verbistom: Buďte budovateľmi pokoja, počúvajte volanie

„Nech vaše svetlo svieti pred ľuďmi: verní a tvoriví učeníci v zranenom svete“, to je téma generálnej kapituly Spoločnosti Božieho slova (verbisti), ktorej účastníkov prijal pápež František 29. júna ráno vo Vatikáne. Vo svojom príhovore vyzval rehoľníkov, aby načúvali potrebe ľudí po pokoji, aby sa zamysleli nad tým, ako sa dnes podeliť o radosť z evanjelia a zároveň rešpektovať „každú kultúru a každý národ“. Nechýbalo ani zastúpenie zo Slovenska.

Vaše misionárske povolanie sa rodí z poznania Božieho slova, ktoré „plodí, oživuje, inšpiruje, motivuje“, je prameňom, z ktorého treba čerpať, aby ste boli „vernými učeníkmi“ a „tvorivými misionármi“. Pápež František to povedal, keď sa prihovoril verbistom v Klementínskej sále a poukázal na „sugestívnu“ tému ich generálnej kapituly: „Nech vaše svetlo svieti pred ľuďmi: verní a tvoriví učeníci v zranenom svete“. Vernosť a tvorivosť sú slová, ktoré pápež zdôraznil ako nevyhnutné na to, aby sa evanjelium prinášalo všetkým ľuďom vo svete poznačenom konfliktami a násilím, rovnako ako je potrebné praktizovať synodalitu, „v ktorej sa všetci cítia vypočutí a prijatí“.

Zdieľanie radosti z toho, že sme milovaní

„Verného učeníka,“ uviedol pápež, „vidno podľa radosti z evanjelia, ktorá sa zračí z jeho tváre, z jeho životného štýlu, ktorým odovzdáva druhým Lásku, ktorú ako prvý dostal a dostáva každý deň“, ako aj podľa dobrej tvorivosti, ktorá nie je samoúčelná, ale pochádza z Ducha Svätého, v skutočnosti, zdôrazňuje, „je to On, kto priťahuje srdcia, nie sme to my!“, povedal Petrov nástupca a dodal:

„Pôsobíte v 79 krajinách: a ste tam preto, aby ste ohlasovali evanjelium a sprítomňovali Božie kráľovstvo vo svete. To – ako dobre viete – sa deje skôr zdieľaním radosti než ukladaním povinností. Tvorivé misionárske aktivity sa rodia z lásky k Božiemu slovu; tvorivosť sa rodí z kontemplácie a rozlišovania. A hoci osobná tvorivá činnosť je dobrá, spoločná tvorivá činnosť je lepšia pre jednotu a silu Cirkvi“.

Článok môžete dočítať na Vatican News.

Adriana Masotti, Martin Jarábek – Vatican News
Ilustračné foto: Markéta Zelenková / Člověk a Víra