Pápež sa stretne s rehoľníkmi z Rímskej diecézy

Stretnutie rehoľníkov Rímskej diecézy s pápežom Františkom, ktoré sa uskutoční v sobotu 16. mája v Aule Pavla VI. vo Vatikáne, je ďalšou iniciatívou v rámci Roka zasväteného života.
Program sa začne sa o 11.00 hod. a bude prebiehať v dvoch fázach. Prvá bude mať kultúrno-duchovný charakter a jej súčasťou budú reflexie, piesne, modlitby, svedectvá z viacerých častí sveta. Napoludnie sa očakáva audiencia so Svätým Otcom, ktorý bude po pozdrave kardinála vikára Agostina Valliniho odpovedať na otázky. V mene 25-tisíc zasvätených mužov a žien vykonávajúcich svoje poslanie v rámci Rímskej diecézy mu ich predložia štyria zástupcovia. Budú medzi nimi napr. augustiniánka sestra Fulvia Sieni ako delegátka 28 kontemplatívnych kláštorov v Ríme, či kapucín Gaetano Greco, kaplán z rímskeho Nápravno-výchovného ústavu pre mladistvých Casal del Marmo.

(Zdroj RV;-jk-)