Sestry bosé mníšky Rádu preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel

Rád bosých bratov a mníšok preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel má bohatú duchovnú tradíciu. Vznikol v 12. storočí na hore Karmel vo Svätej zemi, reformovala ho sv. Terézia od Ježiša (z Avily) v roku 1562. Ona sa snažila vrátiť k prvotnému ideálu života pustovníkov z hory Karmel, ktorých vzorom a duchovným otcom bol prorok Eliáš. Smerodajným aj v dnešnej dobe je pre nás jeho výrok: „Žije Pán, Boh, pred ktorého tvárou stojím“ (1 Kr 17, 1). Aj dnešný Karmel je povolaný svedčiť o tom, že Boh je živý a všetkým blízky. Základom života v Karmeli je dôverný vzťah s Pánom, budovaný na jednoduchej kontemplatívnej modlitbe, zakorenenej v Božom slove. Významný pre náš život je aj výrok našej zakladateľky: „Iba Boh stačí.“

Hlavnou patrónkou rádu je Panna Mária, ktorej sa zverujeme pod ochranu a hľadíme na ňu ako na náš vzor pri nasledovaní Krista a plnení Božej vôle.

To, čím slúžime Cirkvi a svetu, je modlitba. Naša zakladateľka sv. Terézia hovorí o modlitbe ako o „základe“ Keď plánovala svoju reformu, chcela, aby „základom všetkého bola modlitba“. Pre Teréziu bola vnútorná modlitba dobrom, „nad ktoré nemôže byť v tomto živote žiadne väčšie dobro“. Modlíme sa zvlášť za Cirkev, za kňazov, ale aj za všetkých, ktorí to potrebujú. Tereziánska charizma vyžaduje, aby sa modlitba a celý náš život orientovali na spásu duší.

To, čo môžeme ponúknuť ostatným v Roku zasväteného života, je znovu len a len modlitba aj za zasvätených. V nej sú nám podporou príhovory mnohých svätých a blahoslavených nášho rádu, ako napr. sv. Jána od Kríža  – spoluzakladateľa reformovaného Karmelu, sv. Terézie z Lisieux, sv. Terézie Benedikty od Kríža (Edity Stein), bl. Alžbety od Najsvätejšej Trojice a iných.

Rok zasvätených je zároveň rokom 500. výročia narodenia sv. Terézie. Pri tejto príležitosti práve vychádza o nej nová kniha od sr. Immakulaty Adamskej: Sv. Terézia od Ježiša v preklade brata Stana Jaloviara OCD.

 

Náš rád má svoje zastúpenie v mnohých štátoch sveta. Na Slovensku má Rád bosých karmelitánov svoju mužskú i ženskú vetvu. Patríme do Poľskej provincie so sídlom v Krakove. Kláštory mníšok na Slovensku sú v Košiciach a v Detve. V Detve je nás v komunite 12 sestier.

V Roku zasväteného života prajeme všetkým zasväteným bratom a sestrám otvorené srdce k tomu, aby sme čoraz viac napredovali v láske a veľkodušnosti v Božej službe.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

rekreácia 1

Sestry bosé mníšky Rádu preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel, Detva