Pápež si vypočul príbeh o dvoch juhosudánskych sestrách, ktoré zabili banditi

Počas stretnutia pápeža Františka s biskupmi, kňazmi, diakonmi, zasvätenými mužmi a ženami a seminaristami v katedrále v Džube zaznela spomienka na sestry Máriu a Reginu, ktoré boli zabité pri prepadnutí v polovici augusta 2021, a svedectvo miestneho kňaza.

Sestry Mary Daniel Abutová a Regina Roba Luateová, spomína ich spolusestra Achanová, boli zabité 16. augusta 2021 pri prepade ich autobusu asi 30 kilometrov od Juby, keď sa vracali do hlavného mesta z Loa, mesta, kde sa nachádza zakladajúca misia ich Kongregácie Najsvätejšieho srdca. Spolu s nimi boli zabití aj Leon Zozimo a Taban Cézar, ktorí boli v tom istom autobuse, na ktorý zaútočili banditi. Sestra Mária mala takmer 68 rokov a sestra Regina 67 rokov. Obaja sa narodili v Južnom Sudáne a „svoje povolanie našli ako utečenci v Ugande,“ spomína sestra Regina Achan. Spoločne zložili prvé sľuby 7. januára 1973 v kláštore v Moyo v Ugande, kde 1. januára 1979 zložili aj večné sľuby. A v januári 1998 v Chartúme v Sudáne spoločne oslávili 25. výročie svojho rehoľného povolania.

Sestra Achan, ktorá hovorila v mene 218 mníšok žijúcich v Južnom Sudáne, pripomenula osobnosť sestry Márie Abuto a zdôraznila, že bola dvakrát zvolená za generálnu predstavenú, a to v rokoch 2006 až 2018: „Ako pedagogička bola riaditeľkou základnej školy v Usratuna v Džube a pred svojou smrťou žila v komunite Kator.“ Počas dvanástich rokov, keď bola generálnou predstavenou, slúžila vo veľkej jednoduchosti „ako sakristiánka v Kostole svätého Michala, kde umývala, zametala a upratovala kostol s pomocou jediného pomocníka“. Medzi jej sny o kongregácii patrilo „vytvorenie ubytovne ako zdroja príjmov“ na podporu aktivít, ako je vzdelávanie zachránených dievčat, „naše sirotince a ich správa“. Sestra Regina vysvetľuje, že „práce sa začali, ale pre nedostatok finančných prostriedkov ešte neboli dokončené“. Sestra Mária „chcela tiež postaviť knižnicu pre žiakov základnej školy Usratuna v Džube. Dúfame, že to všetko sa bude realizovať na jej pamiatku.“

Sestra Regina a sen o vybudovaní pôrodnice

Sestra Regina Roba, ako neskôr spomínala sestra Achan, sa vyučila za zdravotnú sestru najprv v Kampale v Ugande a potom v Chartúme v Sudáne a „pracovala ako zdravotná sestra a zdravotník na viacerých miestach v Južnom Sudáne. V čase svojej smrti vyučovala a školila zdravotné sestry na Katolíckom inštitúte zdravotnej prípravy vo Wau.“ Jej snom bolo „vybudovať materské centrum v Džube. S pomocou dobrodincov dúfame, že na jej pamiatku postavíme pôrodnicu,“ povedala jej sestra pápežovi Františkovi. Na počesť zavraždených rehoľných sestier oznámila arcidiecéza Juba, že na týždeň zatvorí všetky náboženské inštitúcie a bude za ne denne slúžiť omše. Sestry boli pochované na cintoríne Rejaf južne od Džuby.

Zdroj: TK KBS, VaticanNews CZ
Ilustračné foto: Markéta Zelenková / Člověk a Víra