Svätý Augustín: človek, pastier, mystik / Spoznajte najväčšieho syna Afriky, veľkého obrátenca a vášnivého hľadača pravdy

Tento článok publikujeme s láskavým dovolením redakcie Svet kresťanstva / Postoj.


Rok 2023 sa na stránkach Sveta kresťanstva bude niesť aj v duchu svätého Augustína. A to hneď z viacerých dôvodov.

Svätý Augustín zanechal po smrti v roku 430 knižnicu plnú svojich kníh a kláštory plné mníchov.

O mesiac, 26. februára 2023, uplynie 1300 rokov, odkedy bolo jeho telo uložené do hrobu v talianskej Pavii. Svätý Fulgencius, biskup z Ruspe, najprv preniesol pozostatky Augustína na Sardíniu. Zo Sardínie ich potom v roku 723 kráľ Liutuprandus vykúpil zlatom od saracénov a vo svojom sídle pripravil hrobku jednému z najväčších intelektuálov a svätcov kresťanstva.

O niekoľko rokov, 28. augusta 2030, uplynie 1600 rokov od jeho smrti. Medzi týmito dvoma výročiami by o svätom Augustínovi mohla vyjsť v slovenčine prvá komplexná kniha, ktorá opisuje jeho život, hodnotí jeho diela i duchovnú aktuálnosť jeho posolstva.

Všeobecné poznanie tohto velikána totiž na Slovensku pokrivkáva aj pre nedostupnosť jeho diel a malé zázemie pre teologickú reflexiu jeho myslenia v širších kresťanských kruhoch.

Z tohto dôvodu som vybral knihu augustiniána a jedného z najväčších znalcov svätého Augustína v 20. storočí Augustina Trapè (1915 – 1987) s názvom Augustín: človek, pastier, mystik, aby som ju počas nasledujúcich mesiacov preložil a čitateľom Sveta kresťanstva priblížil najväčšieho syna Afriky, veľkého obrátenca a vášnivého hľadača pravdy.

Publikácia, ktorá pôvodne vyšla v roku 1976, má za sebou množstvo edícií a dnes je už považovaná za duchovnú klasiku. Bola preložená do viacerých svetových jazykov (angličtiny, španielčiny, nemčiny, francúzštiny), ale aj do poľštiny, maďarčiny a pripravuje sa aj české vydanie.

Augustín Trapè rozdelil svoju knihu na tri časti: Človek, Pastier, Mystik. Prvá časť opisuje odyseu Augustínovho obrátenia až po založenie kláštora v rodnom meste Tagaste a prvé filozofické spisy.

Druhá časť odhaľuje Augustína ako kňaza a biskupa v službe svojmu ľudu. Poukazuje na jeho pastoračnú a kazateľskú činnosť, teologické spisy a polemiky jeho obdobia, jeho lásku k cirkvi a úsilie o jej jednotu.

Posledná časť sa zaoberá jeho duchovným odkazom. Zamilovaný do duchovnej krásy Augustín zdôrazňuje dôležitosť Písma ako Božieho listu pre človeka. Poukazuje na zveľaďovanie daru viery prostredníctvom štúdia a konania v súlade s ňou. Pripomína silu lásky, ktorá je rozliata v ľudských srdciach prostredníctvom Ducha Svätého.

Hľadanie pravdy, argumenty rozumu pre vieru, hriechy, pády a vstávanie na ceste za ideálom, aktualizácia Biblie a neustály dialóg s ľuďmi odlišného názoru – to všetko sú témy, ktoré môžu byť inšpiráciou aj pre človeka 21. storočia.

Augustínov život a dielo však toho ponúkajú oveľa viac. Stačí mať v sebe jeho zvedavosť a ochotu hľadať v živote niečo viac, lebo „nepokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe, Pane“.


Agostino Trapè sa narodil 9. januára 1915 v Montegiorgio v talianskom regióne Marche, 15. júla 1937 bol v Ríme vysvätený za kňaza. V roku 1938 dosiahol doktorát zo systematickej teológie na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme s prácou Il concorso divino nel pensiero di Egidio Romano.

Od roku 1939 pôsobil ako profesor dogmatickej a patristickej teológie na Medzinárodnom kolégiu svätej Moniky v Ríme, kde bol 15 rokov rektorom štúdia. Na Pápežskej Lateránskej univerzite dostal katedru a vyučoval v rokoch 1960 až 1983, krátko pôsobil aj na Pápežskej Gregorovej univerzite.

V rokoch 1965 – 1971 bol generálnym predstaveným Rehole sv. Augustína a bol tiež iniciátorom, zakladateľom (1970) a profesorom Patristického inštitútu Augustinianum. Založil a do smrti viedol Novú augustiniánsku knižnicu (Nuova Biblioteca Agostiniana), edíciu všetkých diel svätého Augustína v dvojjazyčnom latinsko-talianskom vydaní. Založil taktiež sériu Corpus Scriptorum Augustinianorum, ktorá vydáva diela augustiniánskych scholastických filozofov.

Jeho diela boli preložené do všetkých svetových jazykov. Zomrel v roku 1987 v Ríme.

Juraj Pigula, OSA / svetkrestanstva.postoj.sk
Ilustračný obrázok: Philippe de Champaigne: Sv. Augustín / Wikimedia