Pápež sňal cirkevný trest

Pápež František sňal cirkevný trest suspendácie z 81-ročného pátra Miguela dʼEscoto Brockmanna z Kongregácie zahraničných misií v USA (Maryknoll). Tento rehoľník bol suspendovaný v 80-tych rokoch, pretože prijal post v nikaragujskej sandinistickej vláde. Od toho času nevykonával kňazskú službu, ale zostal členom spomínanej misijnej spoločnosti bez toho, aby zastával nejakú pastoračnú službu. Páter Miguel je už niekoľko rokov mimo z politiky a napísal list pápežovi Františkovi s prosbou o sňatie suspendácie, aby „mohol ešte pred smrťou sláviť Eucharistiu“. Svätý Otec jeho žiadosť prijal kladne a poveril generálneho predstaveného inštitútu, do ktorého patrí, aby ho znovu zaradil do kňazskej služby.
(Zdroj: RV;CZ)

-sc-