Pápež v Krakove aj so zasvätenými

Svätý Otec František sa stretol dňa 30. júla 2016 pri slávení eucharistie s kňazmi, zasvätenými osobami a seminaristami vo Svätyni sv. Jána Pavla II. v Krakove – Lagiewnikoch. Homíliu v plnom znení si môžte prečítať :tu:

A tiež podnikol v ten istý deň v Krakove dve návštevy, ktoré neboli naplánované v jeho oficiálnom programe. Po tom ako sa naobedoval s mladými účastníkmi SDM na Krakovskom arcibiskupstve, zašiel v centre mesta ku krakovským jezuitom, ktorí tu vedú vysokú školu. Večer po ceste na vigíliu s mladými sa zastavil u minoritov v ich kostole.

Stretnutie s miestnou komunitou jezuitov je už tradičnou neplánovanou odbočkou Svätého Otca Františka pri apoštolských cestách. Stretnutie s poľskými jezuitmi bolo veľmi jednoduché, srdečné a uvoľnené. Svätý Otec hneď pri svojom príchode povedal, že nehodlá prednášať prejavy. Stiskom ruky osobne pozdravil každého z približne 30 prítomných, medzi ktorými bola prevaha mladých jezuitov, aj skupinka čerstvo vysvätených pátrov. Prítomní boli aj traja vysokoškoláci z jezuitskej fakulty v Krakove.  S niektorými, s ktorými sa pozná už z dávnejšej minulosti sa zvítal aj objatím.

Pápež sa v rozhovore, ktorý trval asi 40 minút, zaujímal najmä o univerzitné pôsobenie poľských jezuitov, čiže o angažovanosť v oblasti kultúry.Zdôraznil, že na tomto poli je nevyhnutné veľmi silné úsilie, ktoré má charakter „vychádzania“, čiže má kontakt s realitou, nie iba s abstrakciou a ideami. Tu sa žiada podľa jeho slov blízkosť k ľuďom na okraji spoločnosti a dištancovanie sa od takého myslenia, ktoré dáva do stredu peniaze a nie ľudskú osobu.

Svätý Otec hovoril aj o dôležitosti služby jezuitov pre formáciu kňazov:„Dnes je riziko, že kňaz, ktorý nie je dobre formovaný sa stane príliš bielym alebo príliš čiernym, že bude konať jednoducho mechanickým aplikovaním noriem. Avšak je potrebné rozlišovanie, ktoré musí byť v srdci pastoračného života: rozlišovanie. A preto je potrebné pomáhať kňazom, seminaristom k duchovnému rozlišovaniu. A toto je jedna zo základných úloh Spoločnosti Ježišovej“ – reprodukoval pápežove slová P. Antonio Spadaro SJ, šéfredaktor jezuitského časopisu La Civiltà Cattolica, ktorý pravidelne sprevádza pápeža Františka na jeho cestách.

Stretnutie malo „veľkú sviežosť, pápež sa opakovane smial, schuti sa smial… Musím povedať, že to bolo stretnutie ozaj krásne, veľmi intenzívne, ale na vysokej úrovni aj po stránke duchovnej“, referoval pre Vatikánsky rozhlas páter Spadaro.

Medzi krakovských minoritov (františkánov konventuálnej vetvy rehole Menších bratov) zavítal Svätý Otec po ceste na večernú vigíliu s mladými. V Kostole sv. Františka si uctil relikvie dvoch blahoslavených minoritských mučeníkov, Zbigniewa Strzałkowského a Michała Tomaszeka, blahorečených v decembri minulého roka. Zavraždení boli v roku 1991 v Peru z nenávisti k viere komandom maoistickej organizácie Svetlý chodník. Pápež František sa spolu s komunitou minoritov modlil za obrátenie sŕdc tých, ktorí v sebe prechovávajú ideologickú nenávisť a za oslobodenie sveta od terorizmu.

Pripomeňme, že Svätý Otec si už v predchádzajúci deň uctil aj ďalšiu osobnosť z rehole minoritov, keď zotrval v tichej modlitbe v cele koncentračného tábora Osvienčim, kde sv. Maximilián Mária Kolbe zavŕšil obetu svojho života na záchranu iného väzňa.

Zdroj:RV-jb-