Františkánska rodina slávi už 800 rokov „odpustkov z Porciunkuly“

V utorok 2. augusta si františkánska rodina a celá Cirkev pripomenie veľkú udalosť dejín, ktorá zmenila pohľad na pokánie. Je to už 800 rokov, čo pápež Honorius III., udelil milosť úplných odpustkov pre malý kostolík zasvätený Preblahoslavenej Panne Márii, Kráľovnej anjelov.

Stalo sa tak na žiadosť sv. Františka z Assisi, ktorý spolu s bratom Masseom navštívil pápeža, ktorý bol v tom čase v Perugii. Táto milosť znamenala, že ľudia už nemuseli putovať len do Jeruzalema, Ríma, alebo Santiaga de Compostela, ale stačilo, keď 2. augusta prišli do tohto malého kostolíka, ktorý si podľa sv. Františka vybral sám Ježiš Kristus.

Kostol Zvestovania Pána v Bratislave, je v rámci Roku milosrdenstva jedným z chrámov, ktoré majú Bránu milosrdenstva. I preto táto slávnosť „znásobuje“ radosť z odpustenia a milosrdenstva Boha. Pri tejto príležitosti je pripravený nasledovný program:

Duchovná príprava sa začne v nedeľu 31. júla, keď počas pravidelných svätých omší odznejú tematické kázne o sv. Františkovi.
o 10:30 „František – človek milosrdenstva“ – 12:00 „František – človek pokánia“
o 16:30 „František – človek modlitby“ – 18:30 „František – človek nádeje.“

V pondelok 1. augusta, bude od 15:00 vyložená Sviatosť Oltárna do večernej svätej omše o 19:30, ktorá bude vigíliou Slávnosti Preblahoslavenej Panny Márie, Kráľovnej anjelov. Po svätej omši bude nasledovať premietanie filmu o živote sv. Františka (v sále Corpus Christi, Františkánsky kláštor).

V utorok 2. augusta bude o 8:00 svätá omša v maďarskom jazyku. O 9:00 bude slávnostná svätá omša, ktorú bude celebrovať br. Jozef Čirák OFM, gvardián a správca kostola. Od 10:00 do 19:15 bude vyložená Sviatosť Oltárna. O 13:00 bude Liturgia hodín (modlitba „cez deň“) a o 15:00 Františkánsky ruženec. Záverečná slávnostná svätá omša bude o 19:30. Celebrovať ju bude br. František Xaverský Olbert OFM, provinciálny minister. Po svätej omši bude radostné agapé.

V utorok, 2. augusta, v čase od 10:00 do 13:00 a od 16:00 do 19:00 budú čítané časti textov z FRANTIŠKÁNSKÝCH PRAMEŇOV, ktoré priblížia život sv. Františka a jeho súčasníkov vo vzťahu k „Porciunkule“.

Neodmysliteľne patrí k tejto slávnosti aj možnosť sviatostného zmierenia. SVIATOSŤ ZMIERENIA bude možná v pondelok od 15:00 do 20:30 a v utorok od 8:30 do 20:30.

Pripomíname, že milosť odpustkov „z Porciunkuly“ sa vzťahuje na všetky farské kostoly, františkánske, kapucínske a minoritské kostoly. Možnosť získať Porciunkulové odpustky je od 1. augusta od 12:00 a počas celého dňa 2. augusta za obvyklých podmienok.

Zdroj: TKKBS