Pápež v úvode knihy „Evanjelium dotyku líc“ spomína na rehoľníčky

Je to kniha „svižná a zároveň plná životných osudov“, príbeh „utkaný tvárami, oddanosťou a skutkami lásky, čistou nezištnosťou.“ Týmito slovami pápež František prezentuje knihu Evanjelium dotyku líc (Il Vangelo guancia a guancia), v ktorej talianska novinárka Paola Bergaminiová rozpráva o živote francúzskeho kňaza Étienna Perneta (1824 – 1899), zakladateľa Kongregácie malých sestier Nanebovzatia.

V predslove k biografickej knihe z vydavateľstva Piemme, ktorú už môžete nájsť v kníhkupectvách, pápež poukazuje na to, že aj dnes „sa evanjelizácia deje prostredníctvom svedectva blízkosti a lásky“ a že evanjelizácia „nás vedie aj k priloženiu našej tváre na tvár toho, ktorý trpí“.

V texte, ktorý v predstihu zverejnil taliansky denník La Stampa, Svätý Otec spomína aj svoje osobné skúsenosti spojené so sestrami z Kongregácie malých sestier Nanebovzatia: „Ako tichí anjeli vstupujú do domácností, kde ich potrebujú, pracujú s trpezlivosťou, ošetrujú a potom sa potichu vrátia do kláštora.“

„Mal som menej ako jeden deň“, napísal v predslove pápež,  „keď mladá novicka Antónia z Kongregácie malých sestier Nanebovzatia prišla k nám domov vo štvrti Flores v Buenos Aires, a držala ma v náručí. Zostal som v kontakte s tou sestrou po celý jej život, až kým pred pár rokmi neodišla do neba.“

Pápež František opisuje aj príbeh istého muža „presvedčeného antiklerikála“, kolegu jeho otca, ktorý spoznal osobne „materskú tvár Cirkvi“, keď ho počas choroby ošetrovala predstavená Malých sestier Nanebovzatia. Po svojom vyzdravení viac nedovolil, aby sa v jeho prítomnosti niekto nepekne vyjadril o rehoľných sestrách alebo o Panne Márii.

192-stranový životopis s názvom Evanjelium dotyku líc opisuje život zakladateľa Kongregácie Malých sestier Nanebovzatia. Kňaz Štefan (Étienne) Pernet, ktorého vyhlásil za ctihodného svätý Ján Pavol II. v roku 1983, zasvätil svoj život podpore najchudobnejších rodín v zaostalých častiach Paríža v porevolučných okolnostiach polovice 19. storočia. Dedičstvo, ktoré celé zanechal v rukách rehoľných sestier, ešte aj dnes v mnohých krajinách sveta šíri „dobrotivosť a milosrdenstvo“.

Pápež František vo svojom úvode pripomína, že skutky „ohlasujú Ježiša Krista lepšie ako akékoľvek kázanie“ a dotýkajú sa „sŕdc aj tých najvzdialenejších ľudí“. „Jediná sila, ktorá uvoľní a rozviaže reťaze“ v skutočnosti „nie je sila nástrojov alebo tvrdosť zákonov, ale všemohúca slabosť Božej lásky, neodolateľná sila jej dobroty a neodvolateľný prísľub jej milosrdenstva.“

Zdroj: RV, ab
-fc-