Misionári idente prednášajú v Bratislave o ceste svätosti

Dom Quo Vadis v Bratislave pozýva na prednáškový cyklus o ceste k svätosti v dnešnom svete, nepretržitej modlitbe, asketike a mystike v živote bežného človeka. Všetky prednášky (okrem najbližšej dňa 13. marca) sa budú konať v prednáškovej miestnosti na poschodí (od 17:00 do 18:30 h). Prednášajúcimi sú Antonín Lukeš, kňaz, misionár idente a Jana Boboková, lekárka, misionárka idente.

„Tento prednáškový cyklus nám pomôže lepšie pochopiť že kresťanská mystika, nepretržitá modlitba, spoločenstvo s Bohom, povolanie k svätosti nie je rezervované iba pre niektorých vyvolených so špeciálnymi darmi, ale je to povolanie pre nás všetkých tu a teraz. “Ale tým, ktorí Ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi, tým ktorí veria v Jeho Meno, tým, ktorí sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha.”(Jan1, 12-13),“ avizuje Dom Quo Vadis.

Program tém na letný semester 2018
13. marec Pôst – umieranie sebe samému v našich názoroch a túžbach. Čo je to, čo ma najviac zväzuje a čo s tým? (Prednáška bude v miestnosti Omega)
27. marec Bolesť a utrpenie – najzázračnejšia príležitosť očistiť dušu, ale úplne. Mystická temná noc v našom živote. On o tom vie.
24. apríla Evanjelium ako kľúč duševného zdravia a vyriešenia všetkých konfliktov. Pokračujeme v Ježišovej Škole.
15. mája Chudoba, čistota, poslušnosť. Evanjeliové rady pre každý deň. Všetko smeruje k Láske.
29. mája Nepretržitá modlitba, je možná? Na čom to vlastne stojí a padá.
12. júna Viera, Nádej, Láska a ich ovocie. Žijeme už teraz v Jeho Kráľovstve.
26. júna Blahoslavenstvá. Úplne iná logika, sme Jeho Rodina, milované deti Boha Otca.

Inštitút Id Krista Vykupiteľa (misionári idente), patrí medzi nové formy zasväteného života. Založil ho v roku 1959 Fernando Rielo na ostrove Tenerife v Španielsku. Do spoločenstva patria zasvätení muži i ženy, ako aj manželské misionárske páry.

-fc-