Pápež vymenoval dvojicu podsekretárov Synody biskupov

Svätý Otec vymenoval dvojicu podsekretárov Synody biskupov. Sú nimi španielsky rehoľný kňaz Luis Marín de San Martín z rádu augustiniánov a francúzska rehoľná sestra Nathalie Becquartová, členka misijného inštitútu Xavière.

Páter Luis Marín de San Martín, ktorého Svätý Otec zároveň vymenoval za titulárneho biskupa, a sestra Nathalie Becquartová budú spolupracovníkmi generálneho sekretára Synody biskupov, ktorým je maltský kardinál Mario Grech, vymenovaný pápežom Františkom na čelo Synody biskupov od septembra 2020.

Menovanie podsekretárov Synody biskupov zverejnilo vatikánske Tlačové stredisko v sobotu 6. februára spolu s biografickými charakteristikami oboch osobností.

(Správa bude doplnená)

Zdroj: RV, jb