Pápež vyšle v Jubilejnom roku Misionárov Milosrdenstva

“Počas pôstneho obdobia v Svätom roku chcem vyslať Misionárov Milosrdenstva. Budú znamením materinskej starostlivosti Cirkvi voči Božiemu ľudu, pomôžu ľuďom vstúpiť do hlbokého bohatstva tohoto  tajomstva, ktoré je také podstatné pre našu vieru. Budú to kňazi, ktorým udelím právomoc rozhrešiť aj také hriechy, ktoré sú rezervované Svätej Stolici. Takto bude rozsah ich mandátu ako spovedníkov, ešte jasnejší. Budú predovšetkým živým znamením Otcovej pripravenosti prijať tých, ktorí hľadajú jeho odpustenie. Budú misionármi milosrdenstva, pretože budú nástrojmi skutočného ľudského stretnutia a prameňom oslobodenia. S veľkou zodpovednosťou budú napomáhať k prekonávaniu prekážok a k novému rozhodnutiu znovu začať žiť nový život, ktorý vychádza z krstu. Vo svojej misii budú vedení slovami Veľkého apoštola: “Boh totiž všetkých uzavrel do nevery, aby sa nad všetkými zmiloval” (Rim 11, 32). Každý bez výnimky je povolaný odpovedať na výzvu k milosrdenstvu. Nech títo misionári prežívajú svoje povolanie s uistením, že svoj zrak môžu uprieť na Ježiša, “milosrdného a verného veľkňaza pred Bohom “  (Hebr 2 17). Prosím svojich bratov biskupov, aby pozvali a prijali týchto misionárov. Takýto spôsobom budú títo misionári predovšetkým presvedčivými ohlasovateľmi milosrdenstva. Nech jednotlivé diecézy organizujú “ľudové misie” takým spôsobom, aby títo misionári mohli byť poslami radosti a odpustenia. Biskupov prosím, aby so svojim ľudom slávili Sviatosť zmierenia. Takýmto spôsobom čas milosti, ktorý nám Jubilejný rok ponúka, umožní mnohým Božím synom a dcéram, znovu sa vydať  na cestu do Otcovho domu. Nech pastieri, predovšetkým v čase pôstneho liturgického obdobia, usilovne pozývajú veriacich predstúpiť “pred trón milosti, aby dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase” (Hebr 4, 16).

(František, Misericordiae vultus 18)

Rastislav Dluhý