Pápež zaslal list k 200. výročiu rehoľnej kongregácie maristov

Pri príležitosti dvestého výročia založenia rehoľnej kongregácie bratov maristov a pred jej blížiacou sa generálnou kapitulou napísal pápež František list jej generálnemu predstavenému Emiliovi Turú Rofesovi. Vo svojom liste sa zameral na výchovu mladých, ktorá predstavuje hlavnú charizmu rehole.

Pápež pripomenul slová zakladateľa bratov maristov Marcellina Champagnata, ktorý povedal: «Výchova je pre dieťa tým, čím je obrábanie pre pôdu. Akokoľvek dobrá je pôda, ak sa neorie, neprodukuje nič iné, iba krovie a burinu.»

Svätý Otec upozornil, že „vychovávateľ musí v prvom rade ‚kultivovať‘ seba samého. Musí si byť vedomý, že pôda, ktorú obrába a stvárňuje je svätá, vidiac v nej lásku a odtlačok Boha“.

Pápež povzbudil rehoľníkov, aby sa nechali viesť Pannou Máriou, napĺňajúc tak svoje motto: «Všetko pre Ježiša skrze Máriu, všetko Márii pre Ježiša.» Tri hlavné charakteristiky Panny Márie – pokora, pripravenosť a služba – majú vyznačovať podľa Svätého Otca aj dobrého vychovávateľa.

Na záver svojho listu pápež František povzbudil členov rehole maristov týmito slovami: „Mladí rozpoznajú vo vašom spôsobe bytia a konania, že je v tom niečo výnimočné, a pochopia, že stojí za to nielen naučiť sa tieto hodnoty, ale zvlášť zvnútorniť ich a konať podľa nich.“

Zdroj:RV-ab-