Nový rektor Biblického inštitútu v Ríme

Svätý Otec František menoval P. Michaela Kolarčíka SJ za rektora Pápežského biblického inštitútu (Biblikum). Do trojročného funkčného obdobia nastúpi 17. septembra. Páter Michael Kolarčík je členom anglofónnej kanadskej jezuitskej provincie Canada Anglica. Od roku 1989, keď dosiahol doktorát na Bibliku, je profesorom Teologickej fakulty na Regis College v rámci Torontskej univerzity. Ako hosťujúci profesor vyučoval okrem iného aj na teologických fakultách Spoločnosti Ježišovej v Bratislave a Nairobi. Jeho odbornou doménou je biblická exegéza Starého zákona, najmä Žalmov a sapienciálnych kníh.

P. Michael Kolarčík sa narodil v roku 1950 v Britskej Kolumbii. Popri iných jazykoch ovláda aj slovenčinu. Je Kanaďan slovenského pôvodu, jeho rodičia sa do Kanady prisťahovali zo Spiša.

(Text prevzatý z www.sk.radiovaticana.va, -jb-)