Pápežský komisár preskúma spoločnosť apoštolského života Sodalitium

Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života vydala dekrét v súvislosti so spoločnosťou apoštolského života Sodalitium Christianae Vitae (Sodalicio de Vida Cristiana), pôsobiacou predovšetkým v Peru a Latinskej Amerike. Dekrétom tejto inštitúcii udeľuje apoštolského komisára, ktorým je Mons. Noel Antonio Lodoño Buitrago CSsR, kolumbijský biskup diecézy Jericó. Referentom dikastéria v otázke spomínanej apoštolskej spoločnosti aj naďalej zostáva kardinál W. Tobin CSsR, ako delegát ad nutum a to osobitne ohľadom ekonomických otázok.

Ako ďalej informovalo Tlačové stredisko Svätej stolice v oficiálnom komuniké, Svätý Otec František so znepokojením sledoval všetky informácie, ktoré počas viacerých rokov prichádzali do dikastéria o situácii spoločnosti Sodalicio de Vida Cristiana. Pápež preukázal, že venuje osobitnú pozornosť závažnosti informácií týkajúcich sa vnútorného poriadku, formácie a ekonomicko-finančnej správy, a práve v týchto otázkach dôrazne požiadal dikastérium o osobitnú pozornosť. V nedávnej minulosti peruánske súdne orgány zasiahli proti zakladateľovi hnutia, Luisovi Fernandovi Figarimu. Po dôkladnej analýze celej dokumentácie dikastérium vydalo spomínaný dekrét.

Luis Fernando Figari, zasvätený laik, založil spoločnosť Sodalitium Christianae Vitae v roku 1971 v peruánskej Lime. Spoločnosť, ktorej členmi sú zasvätení muži-laici a tiež kňazi, dostala v roku 1997 pápežské schválenie. V roku 2003 sa objavili v tlači obvinenia proti L. Figarimu a jeho najbližším spolupracovníkom zo sexuálneho zneužívania maloletých, z premývania mozgov členom spoločnosti, z autoritárskych metód riadenia ako aj z hospodárskej trestnej činnosti.

Zdroj: RV

-msk-