Z policajtky sa stala rehoľná sestra

Ani sestra Tosca Ferrante z Talianska by sama o sebe nepovedala, že sa stane rehoľnou sestrou. Ako 19-ročná začala študovať na univerzite modernú literatúru a po jej skončení išla priamo pracovať na políciu s túžbou urobiť niečo pre iných. Zúčastnila sa konkurzu a vyhrala ho. Stala sa tak zamestnankyňou štátnej polície. Túto peknú skúsenosť prežívala 5 rokov. Z toho časť v Ríme a časť v Neapole. „Musím povedať ‚ďakujem‘ za túto skúsenosť, aj za utrpenie, ktoré som mohla vidieť, lebo aj vďaka tomu som tu,“ povedala sr. Tosaca, ktorá už 23 rokov žije svoje rehoľné povolanie v Inštitúte Márie Kráľovnej apoštolov. „K momentu premeny prišlo, keď na komisariát prišiel chlapec, ktorý bola práve odsúdený. Jednu noc mal stráviť v vo vyšetrovacej väzbe, v očakávaní výkonu trestu. A práve ja som ho mala strážiť,“ opisuje sr. Tosca. „V jednom momente chlapec začal veľmi plakať, povedal mi, že sa veľmi bojí, a prosil, či by som ho mohla objať. Ako mladá policajtka som bola v rozpakoch, čo urobiť, bolo mi ho ľudsky ľúto, ale aj vzhľadom k tomu, že som bola v uniforme, som to neurobila. Nikdy som však nezabudla na tú tvár a na ten plač. Po tomto stretnutí sa vo mne všetko začalo meniť. Začala som uvažovať, aký význam má môj život,“ takto opisuje svoju zmenu života sr. Tosca.

Sr.Tosca sa aktuálne venuje vysokoškolákom, ktorým – ako sama hovorí – iným spôsobom odovzdáva to objatie, ktoré vtedy odsúdenému chlapcovi nedala a zmenilo to jej život. O povolaní podľa svojej skúsenosti hovorí, že to nie je niečo, čo nám padne z neba, ale vychádza z našich snov a túžob.

Inštitút Márie Kráľovnej apoštolov (apoštolky) je súčasťou rodiny paulínok, ich zakladateľom je don Alberione. Inštitút bol založený 8. septembra 1959 v Castel Gandolfe. V špecifickom poslaní sestier, v ktorom sa cítia byť ako kompas v rukách Boha, darujú svoj čas pre sprevádzanie, orientáciu a formáciu osôb – zvlášť mladých – pri hľadaní a realizácii povolania. Ich misiou je zvlášť zameranie na kňazské a rehoľné povolania v akejkoľvek forme.

Foto: Andrea Postiglione

Zdroj: aleteia.it

-msk-