Páter Michael Brehl CSsR vymenovaný za biskupa diecézy Pembroke v Kanade

Dňa 11. júna 2024 pápež František oznámil, že vymenoval P. Michaela Brehla CSsR, v súčasnosti provinciálneho predstaveného kanadskej provincie redemptoristov, za nového biskupa diecézy Pembroke v Kanade. Páter Brehl nastúpi po Mons. Guyovi Desrochersovi CSsR, ktorý viedol diecézu v rokoch 2020 až 2023.

    Diecéza Pembroke bola zriadená ako apoštolský vikariát 11. júla 1882. O šestnásť rokov neskôr, 4. mája 1898, bola povýšená na diecézu Pembroke. Diecéza zahŕňa okres Renfrew, časť štyroch okresov v kraji Nipissing a južnú časť okresu Pontiac v provincii Quebec. Podľa štatistík žije v diecéze Pembroke viac ako 38 000 katolíkov a má 48 farností. (zdroj: https://acbo.on.ca/dioceses/pembroke/)

    Životopis pátra Michaela Brehla CSsR

    Páter Michael Brehl CSsR sa narodil 7. januára 1955 v Toronte v provincii Ontário. Do Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa vstúpil v roku 1975, bakalárske štúdium filozofie a magisterské štúdium absolvoval na Univerzite svätého Michala v Toronte. Prvé sľuby zložil 15. augusta 1976 a za kňaza bol vysvätený 15. marca 1980. Pôsobil vo viacerých farnostiach a venoval sa formácii a noviciátu. V rokoch 2002 až 2009 bol predstaveným Provincie Edmonton – Toronto a v rokoch 2009 až 2022 generálnym predstaveným Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa. V roku 2024 bol zvolený za predstaveného kanadskej provincie redemptoristov.

    Zdroj: redemptoristi.sk